Pomembnost Arhiviranja

Razlog za arhiviranje in možne posledice nearhiviranja

 

Arhivira se bazo vseh podatkov, ki so bili kadarkoli vpisani v Hipokrat. Zakaj se sploh potrebuje arhiv:

 1. Uničen glavni računalnik zaradi
 • poplave,
 • požara,
 • kraje,
 • udara strele,
 • okvare glavnega računalnika, …

2. Zamenjave glavnega računalnika

3. Virusa na glavnem računalniku in drugo.

 

V praksi smo se že večkrat srečali z vsemi zgoraj naštetimi razlogi pred katerimi noben računalnik ni imun.

Če baza podatkov ni arhivirana in se pripeti izguba / nedelovanje glavnega računalnika, je nemogoče ponovno sestaviti podatkovno okolje kot je bilo v originalu. To pomeni, da je možna izguba vseh preteklih in tekočih podatkov. Posledica je npr.:

 • Ročno vnašanje podatkov za tekoči mesec (da lahko izdelate vsaj tekoči obračun).
 • Preverjanje in priprava števca računov (številke se ne smejo ponavljati).
 • Potrditi je potrebno FURS podatke.
 • Vpisati relevantne pretekle podatke, …

 

 

Izdelava arhiva

Predlagana je izdelava arhiva na ‘zunanje’ medije (zunanji disk, USB,…), ki se jih po zaključeni ambulanti dislocira iz prostora.

Arhiv naj se izdela na vsaj 2 medija. Na prvi USB arhivirajte vsak dan in na drugi USB arhivirajte na tedenski ravni (lahko pa uporabite več različnih medijev). V primeru, če se USB pokvari, se na ta način zmanjša možnost izgube arhiva.

 

Preverjanje arhiva

Po zaključenem arhiviranju preverite ali je dejansko nastal arhiv podatkov na zunanjem mediju. Če se za arhiviranje uporablja program Arhiv (ikona ključ), nastane datoteka ARHIV.arj in se shrani na zunanji medij.

Preverite, da ima datoteka ARHIV.arj tekoči datum (datum, ko ste izdelali arhiv). To preverite tako, da odprete Moj računalnik in kliknete na ‘zunanji’ medij. Nato pa poleg datoteke ARHIV.arj preverite datum.

Preverite, da ima datoteka ARHIV.arj ustrezno velikost. Predvsem, da poleg ARHIV.arj in datuma ne piše 0 kb. Arhiv je precej velika datoteka in je velika vsaj 100.000 kb.

 

Za samodejno arhiviranje vam lahko zagotovimo modul, ki arhivira brez vašega klikanja. Arhivira se v ‘oblaku’.

Zavod Mi Je Sporočil, Da Imamo Napako Na Obračunu

Kako naredim stornacijo?

Najprej je potrebno preveriti, če je zavrnitev že vidna na portalu. To lahko preverite tudi v Hipokratu, in sicer na funkciji Obračun in finance / Obračun izdatki / gumb Statusi ZZZS pošiljk (1.)

Poglejte, če je ‘Status pošiljke’ v fazi VSI PODATKI OBDELANI:

V tem primeru (torej, ko je zavod vrnil povratnico), odprite Storno na podlagi povratnic (2.) in potrdite izvedbo stornacije za ustrezen obračun.

Kako se pošlje stornacijo?

Odprite Izpis faktur in poročil. Pri novo nastalem obračunu (stornaciji) lahko preverite ali je potrebno stornacijo poslati ali ne. Če jo je zavod pri sebi že zavrnil, se jim ne pošilja (popravki konvencij, delno zavrnjena poročila). V teh primerih ima storno oznako npr. 95 (vsaka številka nad 90).

Če je oznaka manjša od 20 (npr. 16 ali 8), je potrebno storno dokument poslati. Številk je lahko tudi več kar pomeni, da so v stornaciji številni dokumenti (tudi taki, ki se jih ne pošilja). Tudi v tem primeru je potrebno zagnati pošiljanje storno dokumentov.

Na RIP-pošiljanje zaženite pošiljanje storno obračuna.

 

Op. avtorja: vsebina izhaja iz pogosto zastavljenih vprašanj uporabnikov in je obširneje opisana na delavnici o Obračunu (razpisane delavnice si lahko ogledate na tej povezavi).

PORAČUN – Kako Se Ga Naredi

Obračun (poračun)  za obdobje treh ali šestih mesecev se izdela po naslednjih korakih.

 

 1. Preverite, če je poračun objavljen na ZZZS portalu. To preverite neposredno v Hipokratu, in sicer tako, da kliknete na Šifranti / Cenik ZZZS.

2. Na seznamu preverite zadnje objave, med katerim bo poračun imel vpisan datum obdobja OD in datum obdobja DO.

 

Na sliki je razvidno, da poračuna ni.

 

 

 

3. Na funkciji za izdelavo obračuna označite OBRAČUN / PORAČUN.

4. Ko kliknete V redu, se mora pojaviti okno z ustrezno vrednostjo. Potrdite in pošljite obračun.

NE DELA ČITALNIK PREKO ODDALJENE POVEZAVE

Pojavi se napaka ‘ROOT ELEMENT IS MISSING’, ko delate s čitalnikom preko RDP (oddaljen dostop).

Nasveti za odpravo napake:

 1. Sistem ne vidi čitalnika (restart čitalnika, glej kaj se dogaja v client toolboxu, da ni rumenega trikotnika).
 2. Knjižnica ihis2.dll na serverju mora biti verzija 1.0.0.7.
 3. RDP povezava mora prenašati pogon C.
 4. Lokalno mora biti zagnan ihis2TSr. (je v c:\Online).
 5. Lokalno v OnLine je še kakšna druga datoteka (log.txt…). Zbrišite jih.
 6. Zagon – regedit – computer -HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run –> dodajte ihis2TSr.exe  (ali odprite Zagon in kopirajte bližnjico do ihis2TSr.exe).
 7. Lokalno že drugi program uporablja čitalnik (Helios…).
 8. Preverite, če antivirusni program briše IHIS2TSr.exe.
 9. Če ne pomaga nič od naštetega, pokličite skrbnika za kartično poslovanje na ZZZS.

 

 

NAPAKE NA OBRAČUNU – NE VEM KAJ JE NAROBE

Pri zavrnjenem obračunu s strani ZZZS, prejmete tudi povratnico z napakami in nasveti.

Kako vidite kje so objavljene napake? Sledite spodnjim korakom.

 1. Odprite Obračun in finance / Obračun Izdatki / Statusi ZZZS pošiljk. V stolpcu ‘povratnica’ kliknite na X (slika spodaj), da se odpre novo okno.

 

2. Kliknite na ustrezen dokument, ki ima zavrnitve in preberite napako v polju ‘OpisNap’ (slika spodaj)

 

 

Kako Vnesem Tujca

Tuji zavarovani osebi najprej vpišite zavarovanje po spodnjih korakih. Nato jo lahko na obisku dodate s plačnikom K-konvencija.

KAKO USKLADITI ŠTEVILO OPREDELJENIH

Ko ZZZS na portalu objavi PREKINJENE izbire ali SEZNAM OPREDELJENIH, jih v programu ažurirate tako, da se prijavite s profesionalno kartico (ista kot za pošiljanje obračuna) in aktivirate prenos podatkov preko naslednjih korakov:

1. Odprite IZPISI / OPREDELJENI ZAVAROVANCI / ONLINE IZMENJAVA IOZ PODATKOV

2. Dvokliknite na vrstico za aktiviranje objaveljenih podatkov (ali prekinjenih izbir ali seznama vseh izbir).

3. Na izpisih opredeljenih zavarovancev lahko preverite nove opredeljene, prekinjene oz. vse izbire.

POŠILJANJE OBRAČUNA NA PZZ

Do kdaj še lahko pošljete obračun na PZZ?

Pošiljanje obračuna na prostovoljne zavarovalnice poteka z uporabo SIGEN certifikata. Ko certifikat poteče, pošiljanje obračuna ni mogoče (izjema je obračun za ZZZS, ki se pošilja preko online sistema).

V kolikor veljavnost certifikata poteče, je potrebna pridobitev novega certifikata in prijava na vseh treh prostovoljnih zavarovalnicah.

PREVERITE VELJAVNOST SIGEN CERTIFIKATA (navodilo za preverjanje je dosegljivo TUKAJ).

MANJKAJO ZDRAVILA ZA PREDPIS

Na Receptu se vam izpiše, da je CBZ starejši od treh dni.

 

Pogost razlog: ‘servis’ za centralno bazo zdravil (CBZ) je ugasnjen, zato se samodejno posodabljanje ne izvaja.

Kako prižgete servis, če se je samodejno ugasnil (čeprav je nastavljen tako, da se sam prižge)?

 

OPCIJA 1

 

1. Odprite Nadzorna plošča\Vsi elementi nadzorne plošče\Skrbniška orodja\Servisi ali v ‘iskanje’ vpišite npr. serv in kliknite na Services (po korakih kot na sliki spodaj).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Poiščite Hipokrat CBZ servis in kliknite na Restart (kot na sliki).

Šifrant se bo posodobil. Na funkciji Rp se bo zapis o 3 dni starem šifrantu zbrisal naslednji dan.

 

OPCIJA 2

 1. Odprite Servis / Ažuriranje šifranta zdravil
 2. Kliknite na  Namesti CBZ2 in nato na gumb Start

 

Če naslednji dan šifrant še vedno ne bo posodobljen, je težava verjetno nastala zaradi spremenjenih nastavitev v operacijskem sistemu (spremenjen IP računalnika). V tem primeru je potreben pregled nastavitev oz. delovanja servisa.

KAKO SE VKLOPI NULTI RAČUN

Odprite funkcijo ŠIFRANTI / UPORABNIŠKI ŠIFRANTI / DELOVNE ENOTE

Za izpis nultega računa morate imeti vklopljen parameter na kot je prikazano na sliki za ustrezno enoto (pri vsaki enoti posebej morate vklopit parameter !).

Podatke lahko ureja samo uporabnik s pooblastilom Lastnika.