Napaka pri posredovanju eNapotnice

V centralnem sistemu za eNaročanje so bile v ponedeljek, 16.10.2017 v produkciji vključene nove kontrole nad obstoječimi polji, in sicer:

  • Kontrola šifre diagnoze po MKB10 šifrantu (kontrola je začasno izključena)
  • Kontrola primerjave ustreznosti podatkov o pacientu v napotnici in na naročilu
  • Kontrola kontaktnih podatkov
  • Kontrola za trajne napotnice
  • Kontrola številke papirnate napotnice na 8 znakov
  • Kontrola vloge sestre administratorja za vnos samo papirnatih napotnic (kontrola je začasno izključena)
  • Kontrola BPI številke ustanove in BPI številke v Identifikatorju naročila

Pri pošiljanju eNapotnice dobi uporabnik tip napake, kot je vidno na sliki spodaj. Bodite pozorni na opis napake in odpravite pomanjkljivost. Nato lahko ponovno pošljete eNapotnico. Če ste napotnico medtem že natisnili, je ne boste mogli ponovno poslati.

Kontaktne podatke (telefonska številka) lahko vpišete na obrazcu Napotnica in se vam bo shranila v Osnovne podatke o bolniku – ‘sonček’. Na ta način se vam bo pri vsaki naslednji napotnici za pacienta podatek o telefonski ali GSM številki samodejno prenesel na obrazec in teh težav ne boste več imeli. Naslov e-pošte lahko prav tako vpišete v ‘sonček’.

Podatke o bolniku lahko urejate tako, da podatke odklenete (ikona francoski ključ), vpišete in shranite.

POŠILJANJE OBRAČUNA NA PZZ

Do kdaj še lahko pošljete obračun na PZZ?

Pošiljanje obračuna na prostovoljne zavarovalnice poteka z uporabo SIGEN certifikata. Ko certifikat poteče, pošiljanje obračuna ni mogoče (izjema je obračun za ZZZS, ki se pošilja preko online sistema).

V kolikor veljavnost certifikata poteče, je potrebna pridobitev novega certifikata in prijava na vseh treh prostovoljnih zavarovalnicah.

PREVERITE VELJAVNOST SIGEN CERTIFIKATA (navodilo za preverjanje je dosegljivo TUKAJ).

Nova verzija programa Hipokrat 19.2

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 19.2. V zadnjo verzijo so vključene razne uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Okrožnica ZAE 19/17: Dodatno evidenčno beleženje storitev zobozdravstvene vzgoje
Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016 opredeljuje, da »izvajalci programov zobozdravstvene vzgoje v okviru kalkulacije 446 125 Zobozdravstvena vzgoja, realizirane vsebine zobozdravstvene vzgoje za otroke, šolarje, dijake, študente in ostale evidentirajo tudi na podlagi evidenčnega kataloga programov zobozdravstvene vzgoje iz priloge ZD ZAS II/a-12. Obvezno evidentiranje se prične izvajati s 1.9. 2017.(okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)

Okrožnica ZAE 30/17: Nova podvrsta dejavnosti 701 823 »Sredstva za variabilno nagrajevanje«
Okrožnica je namenjena JAVNIM ZAVODOM – IZVAJALCEM BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI, SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI, SPLOŠNIH AMBULANT, SPLOŠNIH AMBULANT V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH, OTROŠKIH IN ŠOLSKIH DISPANZERJEV TER DISPANZERJEV ZA ŽENSKE. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)