Zavod Mi Je Sporočil, Da Imamo Napako Na Obračunu

Kako naredim stornacijo?

Najprej je potrebno preveriti, če je zavrnitev že vidna na portalu. To lahko preverite tudi v Hipokratu, in sicer na funkciji Obračun in finance / Obračun izdatki / gumb Statusi ZZZS pošiljk (1.)

Poglejte, če je ‘Status pošiljke’ v fazi VSI PODATKI OBDELANI:

V tem primeru (torej, ko je zavod vrnil povratnico), odprite Storno na podlagi povratnic (2.) in potrdite izvedbo stornacije za ustrezen obračun.

Kako se pošlje stornacijo?

Odprite Izpis faktur in poročil. Pri novo nastalem obračunu (stornaciji) lahko preverite ali je potrebno stornacijo poslati ali ne. Če jo je zavod pri sebi že zavrnil, se jim ne pošilja (popravki konvencij, delno zavrnjena poročila). V teh primerih ima storno oznako npr. 95 (vsaka številka nad 90).

Če je oznaka manjša od 20 (npr. 16 ali 8), je potrebno storno dokument poslati. Številk je lahko tudi več kar pomeni, da so v stornaciji številni dokumenti (tudi taki, ki se jih ne pošilja). Tudi v tem primeru je potrebno zagnati pošiljanje storno dokumentov.

Na RIP-pošiljanje zaženite pošiljanje storno obračuna.

 

Op. avtorja: vsebina izhaja iz pogosto zastavljenih vprašanj uporabnikov in je obširneje opisana na delavnici o Obračunu (razpisane delavnice si lahko ogledate na tej povezavi).

PORAČUN – Kako Se Ga Naredi

Obračun (poračun)  za obdobje treh ali šestih mesecev se izdela po naslednjih korakih.

 

  1. Preverite, če je poračun objavljen na ZZZS portalu. To preverite neposredno v Hipokratu, in sicer tako, da kliknete na Šifranti / Cenik ZZZS.

2. Na seznamu preverite zadnje objave, med katerim bo poračun imel vpisan datum obdobja OD in datum obdobja DO.

 

Na sliki je razvidno, da poračuna ni.

 

 

 

3. Na funkciji za izdelavo obračuna označite OBRAČUN / PORAČUN.

4. Ko kliknete V redu, se mora pojaviti okno z ustrezno vrednostjo. Potrdite in pošljite obračun.

NAPAKE NA OBRAČUNU – NE VEM KAJ JE NAROBE

Pri zavrnjenem obračunu s strani ZZZS, prejmete tudi povratnico z napakami in nasveti.

Kako vidite kje so objavljene napake? Sledite spodnjim korakom.

  1. Odprite Obračun in finance / Obračun Izdatki / Statusi ZZZS pošiljk. V stolpcu ‘povratnica’ kliknite na X (slika spodaj), da se odpre novo okno.

 

2. Kliknite na ustrezen dokument, ki ima zavrnitve in preberite napako v polju ‘OpisNap’ (slika spodaj)

 

 

POŠILJANJE OBRAČUNA NA PZZ

Do kdaj še lahko pošljete obračun na PZZ?

Pošiljanje obračuna na prostovoljne zavarovalnice poteka z uporabo SIGEN certifikata. Ko certifikat poteče, pošiljanje obračuna ni mogoče (izjema je obračun za ZZZS, ki se pošilja preko online sistema).

V kolikor veljavnost certifikata poteče, je potrebna pridobitev novega certifikata in prijava na vseh treh prostovoljnih zavarovalnicah.

PREVERITE VELJAVNOST SIGEN CERTIFIKATA (navodilo za preverjanje je dosegljivo TUKAJ).

KAKO SE VKLOPI NULTI RAČUN

Odprite funkcijo ŠIFRANTI / UPORABNIŠKI ŠIFRANTI / DELOVNE ENOTE

Za izpis nultega računa morate imeti vklopljen parameter na kot je prikazano na sliki za ustrezno enoto (pri vsaki enoti posebej morate vklopit parameter !).

Podatke lahko ureja samo uporabnik s pooblastilom Lastnika.