ZAPOSLENI

Direktorica: Mirjam Kerpan Izak, univ. dipl. inž. rač.

e-mail: mirjam.izak@list.si

Vodja razvoja: Bernarda Pečanac

e-mail: bernarda.pecanac@list.si

Projektant IS: Tomaž Šifrar

e-mail: tomaz.sifrar@list.si

Programerka: Tatjana Remic,  dipl. org. menedžerka

e-mail: tatjana.macek@list.si

Programer: Stanko Pečjak,  dipl. org. menedžer

e-mail: stane.pecjak@list.si

Informacijski analitik: Trajče Iliev, dr. dent. med.

e-mail: trajce.iliev@list.si

Sistemski administrator: Boštjan Klander,   MCSE + MCDBA

Vodja službe za podporo strankam: mag. Jožica Haller, univ. dipl. psih.

e-mail: jozica.haller@list.si

Informacijski svetovalec: Andrej  Sovič, inž. informatike

e-mail: andrej.sovic@list.si

Informacijski svetovalec: Matej Cerkvenik, univ. dipl. ekon.

e-mail: matej.cerkvenik@list.si

Informacijska svetovalka: Katarina Pečanac

e-mail: katarina.pecanac@list.si

Informacijska svetovalka: Sandra Kavčič, univ. dipl. ekon.

e-mail: sandra.kavcic@list.si

Informacijski svetovalec: Blaž Koželj, univ. dipl. polit.

e-mail: blaz.kozelj@list.si

Vodja prodaje: Urša Dominik, prof. nem. in zgod.

e-mail: ursa.dominik@list.si

Poslovna asistentka: mag. Urška Pavšek

e-mail: ursa.pavsek@list.si