Napaka pri posredovanju eNapotnice

V centralnem sistemu za eNaročanje so bile v ponedeljek, 16.10.2017 v produkciji vključene nove kontrole nad obstoječimi polji, in sicer: Kontrola šifre diagnoze po MKB10 šifrantu (kontrola je začasno izključena) Kontrola primerjave ustreznosti podatkov o pacientu v napotnici in na naročilu Kontrola kontaktnih podatkov Kontrola za trajne napotnice Kontrola številke papirnate napotnice na 8 znakov […]

POŠILJANJE OBRAČUNA NA PZZ

Do kdaj še lahko pošljete obračun na PZZ? Pošiljanje obračuna na prostovoljne zavarovalnice poteka z uporabo SIGEN certifikata. Ko certifikat poteče, pošiljanje obračuna ni mogoče (izjema je obračun za ZZZS, ki se pošilja preko online sistema). V kolikor veljavnost certifikata poteče, je potrebna pridobitev novega certifikata in prijava na vseh treh prostovoljnih zavarovalnicah. PREVERITE VELJAVNOST […]

Nova verzija programa Hipokrat 19.2

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 19.2. V zadnjo verzijo so vključene razne uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa. Okrožnica ZAE 19/17: Dodatno evidenčno beleženje storitev zobozdravstvene vzgoje Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016 opredeljuje, da »izvajalci programov zobozdravstvene vzgoje v okviru kalkulacije 446 125 Zobozdravstvena vzgoja, […]