Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.


Spoštovani,

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 19.3. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Verzija bo zaradi zakonskih sprememb obvezna za namestitev od 02.11.2017!

Okrožnica ZAE 36/17: Nove šifre podlage za zavarovanje
S 01.10.2017 se uvajajo nove šifre podlag za zavarovanje. Zavarovanci po šifri podlage za zavarovanje 113, 114, 115, 119 in 120 so zavarovani za plačilo zdravstvenih storitev in povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev ter pravico do nadomestila plače. Pravico imajo tudi do izbire osebnega zdravnika in medicinskih pripomočkov.(okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)

Okrožnica ZAE 37/17: Nove storitve aplikacije zdravil iz Seznama A in B; Ukinitev storitev E0398, E0399, E0400, E0530, K0042, K0043 in 46521 ter sprememba opisa storitve K1022. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
# Glede na spremenjen način beleženja in poročanja zdravil iz Seznama A, se lahko na eni obravnavi beleži več kot le en LZM. Tako se zdaj lahko beleži npr.: Ceftriakson in NaCl na eni obravnavi. Sicer pa se sam princip vnosa ne spreminja.
# Ukinjeni sta storitvi K0042 in K0043. Namesto teh se beležijo storitve aplikacije APL001-8. Iz CBZ bo program samodejno evidentiral ustrezno aplikacijo, zato je uporabnik sam ne more izbrati. Ob vnosu količine in cene LZM se v oknu Nadr. storitev izpiše ustrezna aplikacija.
# Pri obračunu obiska bo program izračunal ustrezno vrednost za Q0235 in aplikacijo APL001-8. Uporabnik nima vpliva na izbiro.
# Pozor: V primeru, da izvajalec isti osebi na isti obravnavi aplicira dve ali več zdravil, ki jim pripadajo različne storitve iz seznama storitev 15.117, se evidentira in obračuna samo dražja storitev. Torej, če stane APL001 1€ in APL002 2€, uporabnik pa beleži dva LZM s pripadajočima aplikacijama, se obračuna le dražja APL001-8.
# V okrožnici je opredeljeno, da se po novem lahko beleži storitve za kalo. Kalo se obračuna le za zdravila, kjer se beleži teža ali telesna površina. Če zdravilo LZM Seznam A v CBZ ni opredeljeno kot LZM, kateremu se lahko beleži kalo, bo okno za vnos kala neaktivno. V Centralni bazi zdravil je določeno, katerim LZM se lahko obračuna kalo. To pomeni, kolikšen delež apliciranega zdravila se je po uporabi zavrgel. Beleži se na način, da v okno Količina vpišete delež enote mere, ki se je porabila, v oknu Kalo pa bo Hipokrat sam izračunal delež od celote, zato te vrednosti ne spreminjate. Pri vnosu kala je obvezen vnos telesne teže in/ali telesne površine. Kalo se vedno obračuna 100% ZZZS, ne glede na to, ali je vsebina obiska 0 – plačnik doplačila. V takem primeru se obračuna Q0235 v deležu ZZZS in PZZ, kalo Q0262 pa v celoti ZZZS.
Po okrožnici je določeno, da se za kalo obračuna storitev Q0262 – Q0264, na kar pa izvajalci nimate vpliva, saj bo vrednost izračunal program sam pri zaključevanju obiska. Teoretično lahko torej obračunate LZM brez kala (na računu ali informativne računu bo vrednost pod šifro Q0235) in/ali LZM s kalo (na računu ali informativnem računu pod šifro Q0262).

 eNAROČANJE
# Na strani centralnega sistema eNaročanja se bodo samodejno zaključevala/preklicala naročila 14 dni po predvidenem datumu naročila za napotnice, ki so v statusu ‘Vpisana’. To pomeni, da se bo zaključila čakalna knjiga in pod izvedbo storitve zabeležila izbira ‘Neizvedeno – izključen‘. Zaključila se bo tista čakalna knjiga, ki bi glede na datum naročila (oz. predviden datum izvedbe) že morala biti zaključena in ima vezano napotnico, ki je v statusu ‘Vpisana’. Naročil s statusom eNapotnice ‘V uporabi’ ne bodo zaključevali.
Čakalno knjigo je potrebno ažurno urejati (če pacienta ni bilo, je potrebno to zabeležiti v čakalno knjigo in jo zaključiti), drugače vam bo centralni sistem samodejno brisal naročila, ki so že pretekla!
# NOVO! Najkrajše čakalne dobe in število čakajočih NIJZ – Presežena ČD na datum naročila (čakalna doba pacienta se računa od datuma vpisa do datuma naročil / predvidenega datuma).

Facebook Hipokrat
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda