Nova verzija

Prenesite verzijo Hipokrat

Prenesite si novo verzijo Hipokrat in tako ostanite brezskrbni kar se tiče zakonskih sprememb, popravkov in še in še.

Hipokrat 22.5

Prenesite si zadnjo verzijo programa Hipokrat

Hipokrat Zobna 22.5

Prenesite si zadnjo verzijo programa Hipokrat Zobna

Arhiv

Prenesite si zadnjo verzijo programa za arhiviranje

Kaj je novega?

Spremembe v verziji

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 22.5. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Verzija Hipokrat 22.5 bo za vse uporabnike obvezna za namestitev od torka, 05.01.2021 !

Okrožnica ZAE 16/20: (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ).

 • Točka 6: Sprememba pri izstavitvi vrste dokumentov za tuje upokojence in/ali družinske člane iz države Srbije
  Bolniki, ki so zavarovani po zavarovanih podlagah iz okrožnice, se po novem mesečno obračunajo na računih. Plačnik na obisku je K-Konvencija in ne Z-Zavarovanje. Program plačnika spremeni samodejno.
 • Točka 9: Cena za storitve v referenčni ambulanti ZZZS po novem določa skupaj za celotno skupino storitev RA (RA116-RA141). Ni sprememb pri beleženju, le v Ceniku ZZZS.

Okrožnica ZAE 17/20: (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ).

 • V patronažni službi: sta dodani dve storitvi PZN1117 in PZN1118, ki se jih vnaša kot delavnici. Dostop do vnosa delavnic je preko funkcije Ambulanta / Skupinski vnos delavnic. Pri vnosu kliknite na ikono beli list in izberite ustrezno delavnico. S klikom na disketo se delavnica samodejno zaključi in je pripravljena za mesečni obračun. Po pravilih iz okrožnice, lahko obračunate največ 1 delavnico na teden oziroma največ 4 na mesec.
 • Otorinolaringologija, Dispanzerji za mentalno zdravje in centri za sluh in govor: Dodane so nove storitve za delo na daljavo. Če storitev nimate na zavihku za vnos storitev, obiščite našo spletno stran in preverite, kako se dodajo nove koncesijske storitve v šifrant.  [ Vas zanima, kako dodati novo storitev? Za vas smo pripravili navodila TUKAJ ]

Okrožnica ZAE 18/20: (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ).

 • Okrožnica uvaja spremembe v šifrantih, kar pomeni, da se za določene dejavnosti spreminjajo opisi storitev, spreminjajo količniki za povečan obseg za delo na daljavo pri določenih storitvah ali se spreminja vrednost točk.
 • Patronaža: Dodana je storitev E0760 »Obravnava pacienta in cepljenje proti gripi v patronaži – proračun«. Cena storitve E0760 znaša po določilih Ministrstva za zdravje 30,00 EUR.
 • Cepljenje se lahko izvede za vse slovenske in za tuje zavarovane osebe, ki imajo slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja.
 • Storitve cepljenja se obračunajo na samostojnem računu za dejavnost 701 824 »Povračilo proračun RS«.
 • Spremembe veljajo za opravljena cepljenja od 1.10.2020 dalje, izvajalci, ki so cepljenje proti gripi že evidentirali na šifri E0752 »Cepljenje proti gripi – proračun«, lahko te storitve stornirajo in jih Zavodu obračunajo na novi šifri.
 • Pri obračunu se bo vedno posredoval podatek, da gre za preventivno storitev (9-preventiva) ne glede na to, katero vsebino uporabnik izbere na Prijavi obiska.
 • Obračun sredstev za pripravnike in sekundarije: Program je prilagojen izdelavi obračuna za novi storitvi E0757 »Specializanti – proračun« in E0758 »Pripravniki in sekundariji – proračun«. Ukinja se stara šifra E0010 »Pavšal«.
 • Obračunavanje stroškov hitrih testov mobilnih timov od 12. 2020 dalje
 • ZZZS uvaja novo ločeno zaračunljivo preiskavo Q0313 »Odvzem brisa SARS-CoV-2 in HAGT- mobilni tim (proračun)«, ki jo lahko Zavodu obračunajo izvajalci, ki testiranje izvajajo pri drugem izvajalcu skladno s III. točko Navodila  v zvezi z izvajanjem 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in opravo posledic COVID-19 (izvajanje testov pri izvajalcih, ki nimajo pooblastila za izvajanje mikrobioloških preiskav iz petega odstavka 41. člena ZZUOOP).
 • Cena storitve je maksimalno 24,00€. Izvajalci poročajo le za osebe, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje, tudi za tuje zavarovane osebe.
 • Pri obračunu se bo vedno posredoval podatek, da gre za 1 – posebno bolezen ne glede na to, katero vsebino uporabnik izbere na Prijavi obiska.
 • Preiskave se obračunajo na samostojnem računu za dejavnost 701 824 »Povračilo proračun RS«.
 • Nova evidenčna storitev spremljanja samostojno opravljene diagnostike
 • Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru 2020 opredeljuje obračunavanje prvih pregledov v specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti, pri čemer določa, da se kot prvi pregled šteje tudi samostojno opravljena diagnostika, zato ZZZS uvaja novo evidenčno storitev E0759 »Evidenčno spremljanje – samostojno opravljena diagnostika«, ki se beleži pri samostojno opravljeni diagnostiki brez opravljenega pregleda v specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti. Storitev se lahko evidentira le takrat, ko je pacient napoten izključno na izvedbo diagnostike (brez pregleda in morebitnih predhodnih ali nadaljnjih obravnav).
 • V okrožnici so opredeljene dejavnosti, kjer se storitev lahko beleži.
 • Storitev E0759 se ne more beležiti poleg pregleda, torej poleg storitev E0273 »Evidenčno spremljanje – prvi pregled« in E0274 »Evidenčno spremljanje – kontrolni pregled«.

Obveščamo Vas, da bomo v podjetju List d.o.o. imeli v četrtek, 31.12.2020 kolektivni dopust.