Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 20.0. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Okrožnica ZAE 49/17: Sprememba priporočil glede kod MKB, ki pod določenimi pogoji opredeljujejo 100 odstotno plačilo iz OZZ.
Obisk z diagnozama Z42.1 ali Z85.3 se mora obračunati 100% v breme OZZ, zato pri vnosu omenjenih diagnoz program vpraša: Želite voditi bolezen kot posebno bolezen? Odgovor je DA (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ).
Okrožnica ZAE 61/17: Kontrole podrobnih podatkov v zobozdravstvu.
ZZZS spreminja kontrole in nekatere obračunske napake spreminja iz E-evidenčnih v Z-zavrnitvene. Vsi izvajalci storitev v zobozdravstveni dejavnosti ste z naše strani že bili obveščeni, da si morate v Hipokratu nujno vklopiti parameter: Zobna – kontrola storitev po pravilih za izdatke (Šifranti – Podatki o ustanovi – Zobna – kontrola storitev po pravilih za izdatke). (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ).

21.01.2018 stopi v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) in PRAVILNIK o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

## eNaročanja novosti v verziji 2. (podrobnosti dostopne na povezavi TUKAJ).
## ZPacP-A in PRAVILNIK o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. (podrobnosti dostopne na povezavi TUKAJ).

Zaradi dopolnitev na podlagi ZPacP-A bo verzija obvezna za namestitev od 22.01.2018!

Vsi uporabniki, ki svoje delo opravljate na več lokacijah in se preko RDP povezave priključite na centralno lokacijo, morate na svojih lokalnih računalnikih zamenjati komponento IKServer.exe po tem ko boste namestili novo verzijo Hipokrat 20.0.
# prenesete zadnjo verzijo IKServer.zip (3.3.4000) http://www.list.si/down/IKServer.zip
#
na lokalnem računalnik v mapi C:\IKLib zamenjajte datoteke iz prenesene datoteke
Sicer lahko uporabniki, ki delajo preko oddaljene povezave pričakujejo težave pri funkcijah eNaročanja.

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda