Samoplačniški račun za fizično osebo z DDV

Predstavljamo Vam modul Samoplačniški račun za fizično osebo z obračunom davka na dodano vrednost DDV.

Z vključitvijo določenega modula prevzemamo tudi njegovo vzdrževanje, zato sta v naročilnici prikazani obe ceni. Če se s temi pogoji strinjate, izpolnite elektronsko naročilnico.

Samoplačniški račun za fizično osebo z DDV: Funkcija omogoča oblikovanje faktur za bolnike s prosto vsebino – obračun nemedicinskih samoplačniških storitev ali materialov z obračunom popusta in DDV. V seznamu so prikazane izdane prosto oblikovane fakture za izbrano osebo. Po naročilu se lahko vključi izpis računa na POS tiskalnik.

Prosto oblikovane fakture – POF

Predstavljamo Vam modulProsto oblikovane fakture.

Z vključitvijo določenega modula prevzemamo tudi njegovo vzdrževanje, zato sta v naročilnici prikazani obe ceni. Če se s temi pogoji strinjate, izpolnite elektronsko naročilnico.

Prosto oblikovane fakture: Funkcija omogoča oblikovanje faktur za pravne osebe s prosto vsebino. Vključite lahko popust in obračun DDV. Seznam izdanih prosto oblikovanih faktur za izbrano dejavnost lahko pregledujete ali izpišete.

Referenčne ambulante

Predstavljamo Vam modul Referenčne ambulante, ki omogoča preprosto in pregledno orodje za vnašanje kliničnih podatkov in njihovo spremljanje skozi zgodovino zdravljenja kroničnega bolnika.

Referenčne ambulante –  Projekt referenčnih ambulant spreminja delovni proces v ambulantah, zato smo za kvalitetno in učinkovito delo pripravili ustrezno informacijsko podporo. Modul referenčne ambulante je namenjen obravnavi kroničnih bolnikov, omogoča preprosto in pregledno orodje za vnašanje kliničnih podatkov in njihovo spremljanje skozi zgodovino zdravljenja kroničnega bolnika. Modul omogoča različne povezave in prenose podatkov iz dosedanjih obravnav pacienta (laboratorij, diagnoze, stalna terapija, izvid, fizikalni status….). S tem je uporabniku vnos podatkov bistveno olajšan in pohitren. Prav tako je omogočen elektronski zapis in izračun CAT ter ACT vprašalnika.

Govorimo torej o razširitvi obiska/obravnave z novimi sklopi podatkov. Ti bodo vidni le, če se nanašajo na posameznega pacienta.

Povezava z laboratorijem: Hipokrat – MGW Proxy – L@bis

Predstavljamo Vam modul Povezava s programom L@bis podjetja FinPro.

Z vključitvijo določenega modula prevzemamo tudi njegovo vzdrževanje, zato sta v naročilnici prikazani obe ceni. Če se s temi pogoji strinjate, izpolnite elektronsko naročilnico.

Povezava z laboratorijem: Hipokrat – MGW Proxy – L@bis: Modul povezuje program Hipokrat z laboratorijskim sistemom L@bis. Uporabnikom je omogočeno elektronsko naročanje preiskav v ODDALJEN laboratorij. Prenos rezultatov v program Hipokrat je avtomatiziran in poteka preko interneta. Za varnost skrbijo certifikati ter varna povezava preko MGW Proxy strežnika. Tako je zagotovljena točnost prenesenih podatkov. Ob prenosu rezultatov se prenesejo tudi podatki o opravljenih storitvah laboratorija. Program Hipokrat omogoča enostaven in pregleden prikaz rezultatov preiskav ter prenos rezultatov v bolnikov karton.

Povezava z laboratorijem: Hipokrat – LIS

Predstavljamo Vam modul Povezava s programom LIS – podjetja KOBIS.

Z vključitvijo določenega modula prevzemamo tudi njegovo vzdrževanje, zato sta v naročilnici prikazani obe ceni. Če se s temi pogoji strinjate, izpolnite elektronsko naročilnico.

Povezava z laboratorijem: Hipokrat – LIS: Modul povezuje program Hipokrat z laboratorijskim sistemom KOBIS. Uporabnikom je omogočeno elektronsko naročanje preiskav v laboratorij znotraj omrežja ustanove. Prenos rezultatov v program Hipokrat je avtomatiziran. Tako je zagotovljena točnost prenesenih podatkov. Ob prenosu rezultatov se prenesejo tudi podatki o opravljenih storitvah laboratorija. Program Hipokrat omogoča enostaven in pregleden prikaz rezultatov preiskav ter prenos rezultatov v bolnikov karton. Prav tako modul omogoča predogled original izvida iz laboratorija.

Povezava z laboratorijem: Hipokrat – L@bis

Predstavljamo Vam modul Povezava s programom L@bis.

Z vključitvijo določenega modula prevzemamo tudi njegovo vzdrževanje, zato sta v naročilnici prikazani obe ceni. Če se s temi pogoji strinjate, izpolnite elektronsko naročilnico.

Povezava z laboratorijem: Hipokrat – L@bis: Modul povezuje program Hipokrat z laboratorijskim sistemom L@bis. Uporabnikom je omogočeno elektronsko naročanje preiskav v laboratorij znotraj omrežja ustanove. Prenos rezultatov v program Hipokrat je avtomatiziran. Tako je zagotovljena točnost prenesenih podatkov. Ob prenosu rezultatov se prenesejo tudi podatki o opravljenih storitvah laboratorija. Program Hipokrat omogoča enostaven in pregleden prikaz rezultatov preiskav ter prenos rezultatov v bolnikov karton.

eFizioterapevtsko poročilo

Modul omogoča pošiljanje FT poročila po e-pošti k naročniku FT storitev. Sestavni del poročila so izvedeni postopki v fizioterapevtski obravnavi ter začetna in zaključna fizioterapevtska ocena stanja bolnika.

Modul obsega sledeče funkcije: shranjevanje skeniranega podpisa izvajalca FT storitev, shranjevanje skeniranega žiga ustanove ter samodejno generiranje fizioterapevtskega poročila ter pošiljanje na e-poštni naslov naročnika FT storitev ter v vednost izvajalcu.

eRačun

Modul omogoča kreiranje eRačuna z vsemi zakonsko določenimi postavkami ter oblikovanje XML datoteke z ovojnico.

Modul vključuje vse izdane račune v okviru programa Hipokrat, ki jih izdajate pravnim osebam in za katere imate označeno uporabo eRačuna. Modul omogoča izmenjavo preko vmesnika, ki ga ponuja podjetje ZZI. Za morebitne druge načine izmenjave je potrebno naročilo uporabnika, dopolnitve pa se plačajo po realizaciji.

Blagajniško Poslovanje

Modul je zelo fleksibilen in ponuja dva načina delovanja:

  1. avtomatično kreiranje prejemkov za posamezno blagajno ali
  2. ročno kreiranje prejemkov preko centralne blagajne. Način delovanja blagajne je odvisen od načina dela v posamezni ustanovi.

Oba načina delovanja blagajne omogočata uporabniku na koncu dneva kreiranje izdatka in zaključevanja blagajne. Vsak blagajniški prejemek ali izdatek lahko ločeno natisnete, prav tako lahko natisnete blagajniški dnevnik ob zaključku blagajne.

KONEC ROČNEGA PISANJA BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV, IZDATKOV TER BLAGAJNIŠKEGA DNEVNIKA!