Bili smo brez čitalnika, kako preverim zavarovanje pacientom (SPP 31)?

Če ste obiske za paciente vnašali s šifro pridobivanja podatkov 31 ali 51, jim lahko zavarovanje enostavno preverite za nazaj.
Izberite Izpisi – Seznami bolnikov – Bolniki z SPP 31 ali 51.

Izberite obdobje, ko ste delali brez čitalnika in ko ga potrdite, se vam izpiše seznam pacientov, ki nimajo preverjenega zavarovanja.
Na ikoni zgoraj desno izberite možnost: Preveri zapise v OL.
Program bo vsem pacientu iz seznama preveril zavarovanje na datum obiska.
Vi le še zaključite te obravnave.