Kaj pomenijo statusi eNapotnice?

Izdana –  eNapotnica je izdana, pacient se z njo lahko naroči.

Vpisana–  eNapotnica je povezana z naročenim terminom/vpisom v čakalno vrsto pri izvajalcu, pacient čaka na obravnavo.

V Uporabi – eNapotnica je povezana na obisk/hospitalizacijo, obravnava pacienta se izvaja. Ko se obisk/hospitalizacija zaključi, napotnica preide v status Izdana (v primeru napotnice za daljše obdobje).

Preklicana – eNapotnica je preklicana in je ni več možno uporabiti.

Izkoriščena – Pacient je zaključil zdravljenje na izbrano eNapotnico.

Ni izkoriščena – eNapotnica ni bila uporabljena in ni več veljavna.

Kako popraviti čakalne dobe

Nov šifrant VZS

SMS OBVEŠČANJE