ePOSVET – varna in urejena komunikacija

Modul varnih ePosvetov – Ukinitev klasičnega emaila za paciente v ambulanti

Modul ePosvetov vam omogoča, da v celoti ukinete emaile s pacienti. Klasični emaili niso dovoljeni za zdravstveno e-komunikacijo.

ePosvete lahko uporabljate za vso zdravstveno e-komunikacijo s pacienti, tako vam ni potrebno razmišljati, kaj lahko pošiljate in kaj ne.

Prednosti:

1. Urejena obdelava e-posvetov znotraj ambulante:
ePosvete vidijo vsi sodelavci ambulante. Odgovori, kdor ima čas. Sistem skrbi, da ne odgovarjata dva hkrati.

2. Omogoča pravila komuniciranja za pacienta:
Vsak pacient lahko hkrati pošlje samo en e-posvet v ambulanto. Zdravnik določi kdaj se e-komunikacija zaključi.

3. E-komunikacija je skladna z zakonodajo.

4. Vsa e-komunikacija je dokumentirana in arhivirana po pacientih.

 

Iz Hipokrata aktivirate posvet z enim klikom. Pri novem posvetu se portal že odpre s podatki o pacientu, ki je aktiven v Hipokratu.

Ko se pošlje posvet (vsebino in/ali prilogo), pacient prejme obvestilo in lahko takoj preveri na portalu kaj je prejel.

 

Modul v programu je povezan s portalom, ki ga upravlja Gospodar zdravja d.o.o. in v primeru uporabe spletnega naročanja je na portalu viden tudi gumb za ePosvete, ki je namenjen pacientom, da hitreje dostopajo do komunikacije.

Izpis cepljenj

Kako lahko vidimo komu in katera cepljenja smo opravili?

 

Odprite modul cepljenja (ikona inekcija v desni orodjarni).

Nato kliknite na ikono Seznam cepljenj (številka 1 na spodnji sliki). Označite obdobje, izberite Vrsto cepljenja (številka 2) in kliknite gumb Prikaži.

 

SMS OBVEŠČANJE

1 KLIK DO DOKUMENTOV PACIENTA

Kako iz obiska odprete vso dokumentacijo, ki se nanaša na tega pacienta?

Nekateri uporabniki shranjujejo dokumentacijo pacienta v elektronsko obliko. Izvide itn. skenirajo in shranijo v posebno mapo, ki pripada istemu pacientu.

V Hipokratu se lahko določi skupno mapo kjer se bodo shranjevali dokumenti vseh pacientov.

Na obisku se z enim klikom odpre mapa, ki pripada pacientu in v kateri so vsi shranjeni dokumenti.

Video navodilo za funkcijo: www.list.si/down/Mapa_z_dokumenti.wmv

Arhiviranje

Modul omogoča samodejno izdelovanje arhiva podatkov ob določenih urnikih. Vsi podatki se shranijo na oddaljenem strežniku (v oblaku), zaščiteni v skladu z najstrožjimi varnostnimi standardi. Vaši podatki so varni pred krajo, naravnimi katastrofami, virusi, okvarami strojne opreme. Lahko izbirate med 3 paketi (do 2GB, do 10GB, do 100GB podatkov). Glede na paket se spreminja mesečna cena vzdrževanja.

NUJNO mora hitrost internetne povezave omogočati prenos arhiva znotraj 23 ur (1380 minut). Čas arhiviranja lahko izračunate po formuli:

Hitrost povezave (Mbps Upload) lahko preverite preko www.speedtest.net

Pošiljanje SMS sporočil

Predstavljamo Vam modul Pošiljanje SMS sporočil, ki omogoča avtomatsko pošiljanje sporočil, s katerim boste zelo zmanjšali število zamudnih telefonskih klicev.

Z vključitvijo določenega modula prevzemamo tudi njegovo vzdrževanje, zato sta v naročilnici prikazani obe ceni. Če se s temi pogoji strinjate, izpolnite elektronsko naročilnico.

Pošiljanje SMS sporočil –  Modul omogoča izbiro enega ali več pacientov, vpis vsebine SMS sporočila in odpošiljanje sporočila preko interneta. Pacient prejme sporočilo na mobilno številko, ki je vpisana v osnovnih podatkih o pacientu. Na ta način boste enostavno in hitro obvestili želene paciente o npr. odpovedi pregleda, odsotnosti in drugih tekočih obvestilih.

Poleg plačila modula, vsak naročnik sklene pogodbo s podjetjem 7S d.o.o., ki zagotavlja posredovanje sporočil naročnikom in vpogled v status poslanih sporočil.  Naročnina, ki jo plačujete 7S d.o.o., pomeni , da je v njej zajeta določena količina SMS sporočil. Če je ta količina sporočil prekoračena, se vsako dodatno sporočilo plačuje po ceni, določeni v pogodbi. Podjetje 7S d.o.o. ponuja naslednje naročniške pakete:

A: S paket
Mesečna naročnina: 14,90 EUR, ki vključuje 100 SMS sporočil na mesec
Cena poslanega SMS sporočila:

Mesečno število poslanih SMS sporočil Cena za poslani SMS (EUR)
0 – 100 Vključeno v naročnino
101 – naprej 0,056

B: M paket
Mesečna naročnina: 29,90 EUR, ki vključuje 500 SMS sporočil na mesec
Cena poslanega SMS sporočila:

Mesečno število poslanih SMS sporočil Cena za poslani SMS (EUR)
0 – 500 Vključeno v naročnino
501 – naprej 0,042

C: L paket
Mesečna naročnina: 41,90 EUR, ki vključuje 1000 SMS sporočil na mesec
Cena poslanega SMS sporočila:

Mesečno število poslanih SMS sporočil Cena za poslani SMS (EUR)
0 – 1000 Vključeno v naročnino
1001 – naprej 0,033

D: XL paket
Mesečna naročnina: 64,90 EUR, ki vključuje 2000 SMS sporočil na mesec
Cena poslanega SMS sporočila:

Mesečno število poslanih SMS sporočil Cena za poslani SMS (EUR)
0 – 2000 Vključeno v naročnino
2001 – 12.000 0,032
Od 12.001 naprej 0,016

Vsi zneski so brez DDV.

Povezava z dermatoskopom – FotoFinder

Predstavljamo Vam enega od modulov: Povezava z zunanjim programom – dermatoskop FotoFinder.

Na naročilnici je prikazana cena nakupa modula. Vzdrževanje za ta modul se ne plačuje. V primeru, da bo potrebna kasnejša sprememba modula, bo obračunana naročniku po realizaciji. Če se s temi pogoji strinjate, izpolnite elektronsko naročilnico.

Povezava z zunanjim programom – dermatoskop FotoFinder:Podatki o bolniku se izvozijo iz programa Hipokrat v datoteko na v naprej določeno lokacijo. Te podatke potem uvozi dermatoskop FotoFinder.

V primeru, da bo potrebna sprememba modula, bo obračunana naročniku po realizaciji, zato se vzdrževanje ne obračunava.

Povezava z zunanjim programom Endobase

Predstavljamo Vam modul Povezava z zunanjim programom Endobase.

Na naročilnici je prikazana cena nakupa modula. Vzdrževanje za ta modul se ne plačuje. V primeru, da bo potrebna kasnejša sprememba modula, bo obračunana naročniku po realizaciji.Če se s temi pogoji strinjate, izpolnite elektronsko naročilnico.

Povezava z zunanjim programom Endobase – Pogoj za delovanje je instaliran program Endobase (Olympus). Tekst izvida gastroskopije ali koloskopije se prenese iz programa Endobase v program Hipokrat. Tudi v  primeru, da preiskave niste naročili preko programa Hipokrat, se bo izvid prenesel, če je bil bolnik pravilno vpisan v Endobase (priimek in ime, datum rojstva). Če se podatki v Endobase razlikujejo, jih je tam potrebno popraviti in izvid ponovno posredovati  v program Hipokrat.

Kasnejše spremembe se plačajo po realizaciji.

Povezava z zunanjim programom – Agfa DIGID 3000

Predstavljamo Vam enega od modulov: Povezava z zunanjim programom – Agfa DIGID 3000.

Na naročilnici je prikazana cena nakupa modula. Vzdrževanje za ta modul se ne plačuje. V primeru, da bo potrebna kasnejša sprememba modula, bo obračunana naročniku po realizaciji. Če se s temi pogoji strinjate, izpolnite elektronsko naročilnico.

Povezava z zunanjim programom – Agfa DIGID 3000: Podatki o bolniku se iz programa Hipokrat izvozijo in s pomočjo kamere preslikajo na rentgenski film. Izdelavo programa za prenos je financiral dobavitelj opreme. Uporabnik – naročnik plača vključitev modula v svoj program in pomoč Lista pri uporabi modula.

V primeru, da bo potrebna sprememba modula, bo obračunana naročniku po realizaciji, zato se vzdrževanje ne obračunava.