Dopis Zdravstvenega inšpektorata

S strani Zdravstvenega inšpektorata ste nekateri izvajalci prejeli dopis o neujemanju podatkov o čakalnih dobah med portalom NAČAS in portalom https://cakalnedobe.ezdrav.si.

 

V prilogi dopisa ste dobili tudi seznam VZSjev, kjer vam očitajo razhajanja.

 

Predlagamo vam, da:

 

  • Če na portalu https://cakalnedobe.ezdrav.si vaše čakalne dobe niso vidne, je potrebno preveriti najprej tehnični vidik. Vsi izvajalci ste že bili vidni na portalu, ker smo vam to uredili. Ker obstaja več možnosti, zakaj niste več (resetiranje ruterja, menjava računalnika, ukinitev preusmeritve, ustavitev CBZ servisa, napake v eNaročanju, pretečen certifikat,….), smo vam v mailu poslali priponko z napotki za vas in vašega serviserja. Ko  boste vse korake, ki so v vaši domeni in domeni serviserja preverili, nas obvestite, da preverimo še ostalo.

 

  • V kolikor prihaja do razlik v čakalnih dobah, preverite, zakaj poročate različne podatke na portal NAČAS in na https://cakalnedobe.ezdrav.si. Na spletni portal se podatki poročajo samodejno iz programa Hipokrat in so odvisni od vašega vodenja naročanja, čakalne knjige, pravočasnega povezovanja obiskov s čakalno knjigo in drugih nastavitev. Navodila za možne nastavitve poročanja čakalnih dob so objavljena na naši spletni strani: http://www.list.si/podatki-o-cakalnih-dobah/. Izvajalci imate v programu vsa potrebna orodja in navodila, da lahko podatke, ki se poročajo, spremljate, preverjate in delno tudi nastavljate. Podatke za poročanje NAČAS dobite v Hipokratu med Izpisi v Čakalni knjigi (Izbira: eNaročanje / Čakalni seznam -> gumb  ‘Poročanje ČK’ -> izpis: Najkrajše čakalne dobe in število čakajočih).

 

 

  • Vse novosti, ki sta jih prinesla nov Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah in z njimi povezane dopolnitve v Hipokratu, so podrobno opisane v Spremembah v verziji za verzijo 20.0 in jih mora vsak izvajalec dobro poznati.

 

V kratkem načrtujemo izvedbo izobraževanja za vse izvajalce, ki ste vključeni v eNaročanje. Izobraževanje bo razpisano za sobotni termin, da se ga boste lahko vsi udeležili. Več informacij sledi v kratkem.

Nadgradnja sistema WINDOWS XP

Spoštovani uporabniki programa Hipokrat.

Zaradi nadgradnje na strani FURS bo od 1.6.2018 onemogočeno davčno potrjevanje gotovinskih računov na računalnikih z operacijskim sistemom Windows XP.

V kolikor imate v vaši ustanovi računalnik z Windows XP, kjer tudi davčno potrjujete gotovinske račune, morate računalnik pravočasno zamenjati ali nadgraditi. Svetujemo vam, da ne čakate do zadnjega trenutka.

Napaka pri posredovanju eNapotnice

V centralnem sistemu za eNaročanje so bile v ponedeljek, 16.10.2017 v produkciji vključene nove kontrole nad obstoječimi polji, in sicer:

  • Kontrola šifre diagnoze po MKB10 šifrantu (kontrola je začasno izključena)
  • Kontrola primerjave ustreznosti podatkov o pacientu v napotnici in na naročilu
  • Kontrola kontaktnih podatkov
  • Kontrola za trajne napotnice
  • Kontrola številke papirnate napotnice na 8 znakov
  • Kontrola vloge sestre administratorja za vnos samo papirnatih napotnic (kontrola je začasno izključena)
  • Kontrola BPI številke ustanove in BPI številke v Identifikatorju naročila

Pri pošiljanju eNapotnice dobi uporabnik tip napake, kot je vidno na sliki spodaj. Bodite pozorni na opis napake in odpravite pomanjkljivost. Nato lahko ponovno pošljete eNapotnico. Če ste napotnico medtem že natisnili, je ne boste mogli ponovno poslati.

Kontaktne podatke (telefonska številka) lahko vpišete na obrazcu Napotnica in se vam bo shranila v Osnovne podatke o bolniku – ‘sonček’. Na ta način se vam bo pri vsaki naslednji napotnici za pacienta podatek o telefonski ali GSM številki samodejno prenesel na obrazec in teh težav ne boste več imeli. Naslov e-pošte lahko prav tako vpišete v ‘sonček’.

Podatke o bolniku lahko urejate tako, da podatke odklenete (ikona francoski ključ), vpišete in shranite.

POŠILJANJE OBRAČUNA NA PZZ

Do kdaj še lahko pošljete obračun na PZZ?

Pošiljanje obračuna na prostovoljne zavarovalnice poteka z uporabo SIGEN certifikata. Ko certifikat poteče, pošiljanje obračuna ni mogoče (izjema je obračun za ZZZS, ki se pošilja preko online sistema).

V kolikor veljavnost certifikata poteče, je potrebna pridobitev novega certifikata in prijava na vseh treh prostovoljnih zavarovalnicah.

PREVERITE VELJAVNOST SIGEN CERTIFIKATA (navodilo za preverjanje je dosegljivo TUKAJ).

Nova verzija programa Hipokrat 19.2

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 19.2. V zadnjo verzijo so vključene razne uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Okrožnica ZAE 19/17: Dodatno evidenčno beleženje storitev zobozdravstvene vzgoje
Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016 opredeljuje, da »izvajalci programov zobozdravstvene vzgoje v okviru kalkulacije 446 125 Zobozdravstvena vzgoja, realizirane vsebine zobozdravstvene vzgoje za otroke, šolarje, dijake, študente in ostale evidentirajo tudi na podlagi evidenčnega kataloga programov zobozdravstvene vzgoje iz priloge ZD ZAS II/a-12. Obvezno evidentiranje se prične izvajati s 1.9. 2017.(okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)

Okrožnica ZAE 30/17: Nova podvrsta dejavnosti 701 823 »Sredstva za variabilno nagrajevanje«
Okrožnica je namenjena JAVNIM ZAVODOM – IZVAJALCEM BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI, SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI, SPLOŠNIH AMBULANT, SPLOŠNIH AMBULANT V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH, OTROŠKIH IN ŠOLSKIH DISPANZERJEV TER DISPANZERJEV ZA ŽENSKE. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)