Kako se vklopi nulti račun?

Kako se naredi poračun