Na zavihku storitve imamo izjemno dolg seznam storitev. Kako bi se dalo seznam teh storitev razdelit po kategorijah?

Če želite prikaz storitev kot je na spodnji sliki, lahko to z Lastniškim geslom naredite v dveh korakih.

KORAK 1:

Odprite Šifranti / Uporabniški šifranti / Kategorije-vrste storitev. Tu si dodajte želene kategorije (npr. KOLIČNIKI, LZM, SAMOPLAČNIŠKE, REFERENČNA, …).

 

KORAK 2:

Nato odprite Šifranti / Uporabniški šifranti / Storitve in materiali. Posamezno storitev razporedite pod posamezno Skupino oziroma kategorijo kot kaže slika. Te storitve bodo na Obisku – zavihek Storitve enostavneje dostopne, kot je vidno na prvi sliki.