ePOSVET – varna in urejena komunikacija

Modul varnih ePosvetov – Ukinitev klasičnega emaila za paciente v ambulanti

Modul ePosvetov vam omogoča, da v celoti ukinete emaile s pacienti. Klasični emaili niso dovoljeni za zdravstveno e-komunikacijo.

ePosvete lahko uporabljate za vso zdravstveno e-komunikacijo s pacienti, tako vam ni potrebno razmišljati, kaj lahko pošiljate in kaj ne.

Prednosti:

1. Urejena obdelava e-posvetov znotraj ambulante:
ePosvete vidijo vsi sodelavci ambulante. Odgovori, kdor ima čas. Sistem skrbi, da ne odgovarjata dva hkrati.

2. Omogoča pravila komuniciranja za pacienta:
Vsak pacient lahko hkrati pošlje samo en e-posvet v ambulanto. Zdravnik določi kdaj se e-komunikacija zaključi.

3. E-komunikacija je skladna z zakonodajo.

4. Vsa e-komunikacija je dokumentirana in arhivirana po pacientih.

 

Iz Hipokrata aktivirate posvet z enim klikom. Pri novem posvetu se portal že odpre s podatki o pacientu, ki je aktiven v Hipokratu.

Ko se pošlje posvet (vsebino in/ali prilogo), pacient prejme obvestilo in lahko takoj preveri na portalu kaj je prejel.

 

Modul v programu je povezan s portalom, ki ga upravlja Gospodar zdravja d.o.o. in v primeru uporabe spletnega naročanja je na portalu viden tudi gumb za ePosvete, ki je namenjen pacientom, da hitreje dostopajo do komunikacije.

Komentarji so onemogočeni.