List d.o.o., računalniški inženiring

S svojo blagovno znamko HIPOKRAT smo na tržišču prisotni 30 let. Podjetje je bilo ustanovljeno z namenom vzpostaviti profesionalno, fleksibilno in učinkovito okolje za razvoj in promocijo lastne programske opreme za potrebe medicinske stroke.

17

programov

464

uporabnikov

16

zaposlenih

30

let z vami

Naša garancija za opravljanje vseh nalog, ki se jih lotimo, je znanje in praktične izkušnje na področju razvoja programske opreme, uvajanja programskih rešitev in dela z uporabniki. Upamo si trditi, da znamo in smo sposobni narediti skoraj vse, kar si naročnik zaželi na področju razvoja in izdelave programske opreme, povezane z zdravstvom.

Z namenom, da bi zagotavljali kakovost vseh programov Hipokrat in drugih naših programov, torej celotnega procesa dela, smo vzpostavili sistem kakovosti v našem podjetju in že leta 1997 pridobili certifikat po standardu ISO 9001.

Ker je kakovostna storitev in izdelek ciljna usmeritev naše družbe, smo želeli svoje delo na tem področju verificirati s strani zunanje stranke, neodvisne institucije.

S ciljem, da bi dosegli kakovost računalniškega programa, smo se seznanili z zahtevami, ki so opisane v standardu ISO 12119 oziroma DIN 66285. Izkušnje, ki smo jih pridobili ob pripravi in dosežku certifikata kakovosti za program Hipokrat – Ambulanta splošne medicine, nam koristijo pri nadaljnjem razvoju programov Hipokrat.

Vzpostavljeni in certificirani sistem kakovosti pomeni, da se vsak postopek v podjetju opravlja na urejen način, ki ga je mogoče nadzorovati in izboljševati. Cilj tega je vzdrževati učinkovit sistem, ki bo zagotavljal vsem našim proizvodom kakovost in strankam vrhunske storitve.

Kakovost programov pomeni za uporabnika prijaznost pri delu, varnost zbranih podatkov, zanesljivost, fleksibilnost pri vključevanju dopolnitev, z eno besedo vse tisto, kar prispeva, da postane računalnik prijazni tihi pomočnik pri vsakodnevnem delu.

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda