HIPOKRATOVE DELAVNICE

Udeležite se Hipokratove delavnice in izpopolnite svoje znanje.

 

Naročanje in ČK za zobne ambulante:
Sreda, 25.03.2020, 13.00 – 16.00
Cena: 69€ + DDV

eNaročanje (za izvajalce sekundarnega nivoja):
Ponedeljek, 30.03.2020, 08.30 – 12.30
Cena: 79€ + DDV

Prijavljam se na delavnico

VEČ O DELAVNICAH

Vsebina na posameznih izobraževanjih:

Na delavnici eNAROČANJE bo vsebina naslednja:

 1. Šifranti (novosti v šifrantih in pomembnejše nastavitve);
 2. Nastavitve urnika – (predloge), ustvarjanje terminov, dodajanje obravnav obstoječemu urniku;
 3. Vpis bolnikov v čakalni seznam, naročanje bolnikov na termin (novi bolniki / obstoječi bolniki), vpisani preko portala;
 4. Čakalna knjiga, preverjanje in urejanje podatkov;
 5. Izpisi iz naročanja in čakalne knjige – priprava izpisov, nastavljanje različnih parametrov izpisa, filtriranje podatkov,..
 6. Aktualne tematike (novosti, ki jih je prinesel pravilnik o naročanju, ZPacP-A in verzija 2);
 7. Izračun predvidenega datuma naročila, ki se prikazuje na portalu https://cakalnedobe.ezdrav.si/;
 8. Prikaz simulacije procesa naročanja;
 9. Najbolj pogoste težave in rešitve;
 10. Nadzor zdravstvenega inšpektorata;
 11. Razno – vaše težave in vprašanja.

Na delavnici OBRAČUN in IZDELAVA STORNOV bo vsebina naslednja:

 1. Kontrole pred obračunom
 2. Šifranti, CENE LZM, LZM SEZNAM A, ceniki, zneski za glavarine in pavšale, objave na portalu ZZZS
 3. Izdelava obračuna – delavnice, glavarine, pavšali, obdobni obračuni
 4. Kontrole po obračunu, izpisi za računovodstvo
 5. RIP, spremljanje statusov pošiljk
 6. Storniranje zavrnjenih poročil, popravljanje podatkov po nadzoru, korigiranje lastnih napak
 7. Izdelava dobropisov za prostovoljne zavarovalnice
 8. Naknadno obračunavanje storitev in prejetih računov za histološke preiskave
 9. Finančna poročila, štetje primerov

Na delavnici Naročanje za zobne ambulante bomo obravnavali naslednje teme:

 1. Šifranti (novosti v šifrantih in pomembnejše nastavitve);
 2. Nastavitve urnika – (predloge), ustvarjanje terminov, dodajanje obravnav obstoječemu urniku;
 3. Vpis bolnikov v čakalni seznam, naročanje bolnikov na termin (novi bolniki / obstoječi bolniki);
 4. Čakalna knjiga, preverjanje in urejanje podatkov;
 5. Izpisi iz naročanja in čakalne knjige – priprava izpisov, nastavljanje različnih parametrov izpisa, filtriranje podatkov,..
 6. Aktualne tematike (novosti, ki jih je prinesel pravilnik o naročanju, ZPacP-A in verzija 2);
 7. Poročanje na portal – vključitev z novim letom;
 8. Najbolj pogoste težave in rešitve;
 9. Nadzor zdravstvenega inšpektorata;
 10. Razno – vaše težave in vprašanja.

Delavnice bodo potekale na lokaciji: List d.o.o., Ljubljana, Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana (stavba E, drugo nadstropje levo, sejna soba).

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda