Ali je možno obračunati delavnico ‘Individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola’ v splošni ambulanti?

Obračunate lahko, če imate v ceniku ZZZS postavko E0236 (pri dejavnosti 346 025). Preverite Šifranti / Cenik ZZZS, če je vključena ta postavka.

KORAK 1: vnos delovne enote (če še nimate Zdravstvene vzgoje med enotami)

V šifrant delovnih enot dodajte enoto Zdravstvena vzgoja (za obračun delavnic program išče ustrezno dejavnost). Vpišite jo kot kaže slika 1 (šifra BPI mora biti povsod šifra vaše ustanove).

KORAK 2: vnos delavnice

Prijavite se v enoto Zdravstvene vzgoje. Individualno svetovanje (postavka E0236) vpišite kot delavnico preko funkcije Ambulant / Skupinski vnos delavnic.

KORAK 3: izberite E0236

Na funkciji delavnic kliknite na dodajanje novega vnosa in izberite delavnico E0236, datum zaključka in dodajte udeleženca. Ko ste dodali udeleženca, preverite zavarovanje (ikona zelene puščice) in zaključite delavnico (ikona kljukica).

KORAK 4: izdelava obračuna

Pri izdelavi obračuna poleg obiskov in glavarine obkljukajte še DELAVNICE.