Kako dodati zdravila LZM?

V primeru, da se na trgu pojavi novo zdravilo ali zdravilo, ki bi ga vi želeli na novo aplicirati, se naredi sledeče:

Podatke o zdravilih, ki so uvrščena na seznam se najde na spletni strani Centralne baze zdravil, oz. na povezavi: Centralna baza zdravil 2 – Zdravila razvrščena na seznam A (cbz.si)

Tam najdete podatke o zdravilu:

Zdravilo kot storitev vnesete v Hipokrat. Odprete Šifranti – Uporabniški šifranti – Storitve in materiali.

Kliknete na bel listek za dodajanje storitve v šifrant in levo zgoraj v polje šifra vpišete šifro zdravila, v tem konkretnem primeru 015504. Izberete Plačnik storitev/materiala: L – LZM  zdravila seznam A. Ob kliku v katerokoli drugo polje, se vam bodo podatki samodejno napolnili, kot kaže slika: