Kako najdem račun, ki ga zahteva računovodstvo?


Iz računovodstva so nam javili, da nimajo računa s številko npr. 1990037.

Kako ga najdemo in natisnemo?

 

KORAK 1

Najprej poiščemo na seznamu vseh izdanih računov to številko. Tako lahko vidimo kdaj je bil izdan račun in v kateri funkciji je bil izdelan.

Odprite OBRAČUN IN FINANCE / SEZNAM IZDANIH RAČUNOV. Vpišite daljše obdobje (npr. za vsaj 6 mesecev) in pustite izbrani kriterij ‘Po vrsti fakture’ (kot na sliki).

 

KORAK 2

Ko izpišete seznam izdanih računov (ikona bel list z lupo), poiščite omenjeno številko računa. Za primer računa 1990037 vidimo, da se nahaja pod rubriko ‘Obračun ZZZS’ z datumom izdaje 25.3.2019.

KORAK 3

Ker je račun v rubriki Obračun za ZZZS, odprite funkcijo za izdelavo mesečnih računov/poročil na OBRAČUN IN FINANCE / OBRAČUN IZDATKI in izberite Izpis faktur in poročil.

V polju Obdobje poiščite obdobje z datumom izdelave 25.3.2019 (datum, ki je zapisan na seznamu iz koraka 2). V polju ‘Vse številke’ izberite vrstico, v kateri je prikazana iskana številka računa ter izpišite na tiskalnik.

 

OSTALE MOŽNOSTI

V kolikor je račun na seznamu izdanih računov prikazan v drugi rubriki, je potrebno račun poiskati na drugih mestih. Na sliki spodaj je prikazano na kateri funkciji se nahajajo računi iz posamezne rubrike.

Komentarji so onemogočeni.