Kako se naredi poračun

Obračun (poračun) za obdobje treh ali šestih mesecev se izdela po naslednjih korakih.

Preverite, če je poračun objavljen na ZZZS portalu. To preverite neposredno v Hipokratu, in sicer tako, da kliknete na Šifranti / Cenik ZZZS.

2. Na seznamu preverite zadnje objave, med katerim bo poračun imel vpisan datum obdobja OD in datum obdobja DO.

3. Na funkciji za izdelavo obračuna označite OBRAČUN/PORAČUN. Obdobje od – do vpišite, kot je naveden v Ceniku ZZZS.

4. Poračun obvezno natisnite na Izpis faktur in poročil. Ko preverite, ga le še pošljite preko RIP Obračun.