Kako se naredi storno in popravke (ki niso na podlagi povratnice ZZZS-ja)?

Kako se naredi storno in popravke (ki niso na podlagi povratnice ZZZS-ja)?

V Hipokratu odprite funkcijo na Obračun in finance/Obračun Izdatki/Storniranje obračuna.

KORAK 1 storniranje za ZZZS oz PZZ
Izberite ustrezno obdobje v katerem morate popraviti obiske. Izberite številko poročila (Če gre za prostovoljno zavarovalnico izberite PZZ račun). Prikaže vse obiske, ki ste jih obračunali ZZZS zavarovalnici v tem obdobju ( oziroma PZZ zavarovalnici). Poiščete pacienta po imenu ali kliknite na gumb ?? (kriterij je ZZZS številka; npr. 028562900 – številki je potrebno na začetku dodati ničlo). Želen obisk prenesete z dvoklikom ali z gumbom prenesi izbrane; morate ga videti na desnem seznamu (na spodnji sliki je še prazen).

Kliknite gumb Storniraj.

V tem primeru mora biti razlog stornacije ”0-Vsebinske napake” in ne ”1-Po nadzoru”.

Primer slike (v sliki je prikazan primer za storniranje ZZZS poročila, za PZZ račun je razlika le v tem, da ne izberete poročila ampak PZZ račun s številko, ki vam jo je sporočila prostovoljna zavarovalnica).

POZOR! Za ZZZS je po pravilih za izdatke možno stornirati le celoten obisk, za PZZ pa je možno stornirati posamezne storitve znotraj določenega obiska. Če torej želite v celoti stornirati obisk z tremi storitvami, stornirate torej en obisk za ZZZS in 3 storitve za PZZ.

Na Obračun izdatki – Izpis prilog in specifikacij preverite prilogo, da preverite, če ste stornirali pravilne obiske. Če se slučajno zmotite, pojdite na Brisanje obračuna in ta obračun pobrišite ter ponovite Korak 1. Ko ste prepričani, da ste stornirali prave obiske, lahko ta obračun pošljete po RIP.

Odprite RIP – Obračun. Datum obračuna je enak datumu izdelave storna na podlagi povratnic. Neposlani obračun ima v okencih pod fazami prenosa prikazano kljukico, kar pomeni, da obračun za to zavarovalnico še ni bil poslan. Zaženite pošiljanje storno obračuna.

KORAK 2 izdelava popravkov

Kako popravite obiske in jih ponovno obračunate?

Prijavite se v pravo ambulanto in se postavite na storniran obisk. Ker ne boste preverjali zavarovanja in brali KZZ, izberite šifro pridobivanja podatkov 99-brez preverjanja zavarovanja. To pomeni, da bo program upošteval prvotne podatke o zavarovanju. V desnem zgornjem kotu obiska vidite napis Obisk je obračunan in oznako S, kar pomeni, da je bil storniran.

Ponovno obračunajte obdobje, za katerega ste dodajali obisk za ponovni obračun. Izberite ustrezne obračunske postavke (ambulantni obiski, zobozdravstvo,…).

Glavarine ne obračunajte ponovno, saj ste jo že! Preverite izpis prilog in poročil, Če so obračunani pravilni obiski in storitve, šele nato pa pošljite popravek na ZZZS preko funkcije RIP – Obračun.

Dokler ZZZS ne bo v celoti obdelal po RIP poslanih stornacij, ne morete poslati ponovnega obračuna, kar opozori tudi program. Običajno lahko ponovni obračun pošljete po 2 – 3 dneh.

ČE POPRAVEK DELATE ZGOLJ ZA ZZZS: V orodni vrstici kliknite na ikono ‘rdeč listek’ (obisk za ponovni obračun) in s tem dodate nov obisk na isti dan. Preverite, če je vrsta pregleda prvi ali nadaljnji, vrsto obiska pustite na XXX-ni za statistiko. Popravite storitve, diagnoze oz. druge razloge zavrnitve kot zahteva ZZZS in obisk zaključite.

ČE POPRAVEK DELATE ZA ZZZS in PZZ: V Servis – Možnosti – Podatki o licenci odstranite blokado. V orodni vrstici kliknite na ikono ‘beli listek’ in dodate nov obisk na isti dan kot je bil stornirani obisk. Preverite, če je vrsta pregleda prvi ali nadaljnji, vrsto obiska spremenite na XXX-ni za statistiko. Popravite storitve, diagnoze oz. druge razloge zavrnitve kot zahtevano in obisk zaključite.

KORAK 3 izdelava ponovnega obračuna

Ponovno obračunajte obdobje, za katerega ste dodajali obisk za ponovni obračun. Izberite ustrezne obračunske postavke (ambulantni obiski, zobozdravstvo,…). Glavarine ne obračunajte ponovno, saj ste jo že! Preverite izpis prilog in poročil, če so obračunani pravilni obiski in storitve. Če so na obračunanih obiskih napake, pojdite na Brisanja obračuna in ga zbrišite. Ustrezno popravite napačne obiske in še enkrat naredite obračun kot je navedeno na začetku odstavka. Šele nato pa pošljite popravek na ZZZS preko funkcije RIP – Obračun. Dokler ZZZS ne bo v celoti obdelal po RIP poslanih stornacij, ne morete poslati ponovnega obračuna, kar opozori tudi program. Običajno lahko ponovni obračun pošljete po 2 – 3 dneh.