Kako se vklopi nulti račun?

Odprite funkcijo ŠIFRANTI / UPORABNIŠKI ŠIFRANTI / DELOVNE ENOTE
Za izpis nultega računa morate imeti vklopljen parameter kot je prikazano na sliki za ustrezno enoto (pri vsaki enoti posebej morate vklopit parameter!).

Podatke lahko ureja samo uporabnik s pooblastilom Lastnika.