Cena LZM je lahko tudi nižja od te, ki je v ZZZS ceniku. Kako lahko obračunamo tako ceno kot jo laboratorij nam zaračuna (in je nižja od cene v ceniku ZZZS)?

 

V Splošnem dogovoru je določeno, da morate v vašem primeru storitve LZM (TSH, FT3, FT4, PSA) obračunavati po dejanski ceni, torej taki, po kateri vam laboratorij izstavi račun.

Na primer najvišje določene cene za TSH, FT3, FT4 so od 1.3.2018 5,13 €. Če je vaša cena nižja od teh zneskov, morate po taki ceni tudi obračunati storitev.

Hipokrat, če ni določena dnevna/vaša cena, vzame ceno iz Cenika ZZZS, kjer je opredeljena najvišja določena cena. Če ja vaša cena torej nižja, morate storiti naslednje:

KORAK 1:

Servis / Možnosti / Podatki o licenci: Desno spodaj spraznite Datum blokade vnosa in kliknete V redu.

KORAK 2:

Odprite Šifranti / Uporabniški šifranti / Storitve in materiali – zavihek Dnevne cene LZM.

v stolpec Nova cena vpišite vaše cene za te LZM-je, kot je na primeru zgoraj. Vpišite datum velja od 01.01.2018.

KORAK 3:

Vse obiske v maju, kjer ste beležili eno od teh storitev je potrebno odkleniti, se postaviti na zavihek storitve in za te storitve vpisati takšno ceno, kot ste jo zabeležili v šifrant.

KORAK 4:

Da boste našli prave paciente, odprite Izpisi / Seznami bolnikov / Bolniki po opravljenem delu in nastavite obdobje 01.05. – 31.05.2018 ter izberite storitve (TSH, FT3, FT4, PSA = Q0037,Q0038,Q0039,Q0048).