Medicina dela – Preventivni karton

Predstavljamo Vam modulza medicino dela, prometa in športa.

Z vključitvijo določenega modula prevzemamo tudi njegovo vzdrževanje, zato sta v naročilnici prikazani obe ceni. Če se s temi pogoji strinjate, izpolnite elektronsko naročilnico.

Medicina dela – Preventivni karton: Poseben zavihek je namenjen specifičnim podatkom medicine dela (družinska in socialna anamneza, delovna anamneza, osebna anamneza, status praesens, izvidi preiskav, končne ocene). Na naslednjem pregledu lahko vpisane podatke prejšnjega pregleda kopirate in jih nato popravite, dopolnite,… Za vpisovanje besedil lahko uporabite sinonime, to so vnaprej pripravljena besedila, shranjena pod gesli, ki jih sami določite. Obračun: fakture za samoplačnike se izdelajo po končanem pregledu, fakture za podjetja pa za izbrano obdobje. Za podjetja lahko izdelate tudi predračune. Storitve lahko podjetju obračunate po posebni vrednosti točke oziroma vpišete v cenik vrednosti storitev v zneskih.

Komentarji so onemogočeni.