Modul za vodenje naročilne knjige v Hipokratu


Nastavitev dnevnega / tedenskega / mesečnega pregleda

S klikom na ikono za npr. 5 dnevni pregled (Delovni teden) boste na koledarju videli dneve od ponedeljka do petka (najbolj pogosto uporabljen pogled). Program si to nastavitev zapomni in pri naslednjem zagonu vam bo prikazal pogled, ki ste ga izbrali.

Pomikanje po koledarju in vnos

Na koledarju izberete termin tako, da kliknete na ustrezno polje v dnevu. Če je dan izven vidnega polja (na primer v naslednjem tednu), lahko ali kliknete na dan v levem koledarju ali pa preko ikone ‘zelena puščica’ poiščete ustrezen dan.

Vnos pacienta

Z enim klikom na izbrani termin ukažete programu, da se postavi na ustrezno uro. Če v tem primeru pričnete s pisanjem imena pacienta (lahko tudi ZZZS številke pacienta), bo program iz vaše baze iskal tega pacienta. Ko izberete pacienta se odpre okno za vnos razloga prihoda oz. poljubne opombe.

Na tak način lahko napišete karkoli (tudi vsebino, ki ni povezana s pacientom, na primer MALICA, SESTANEK …).

V oknu za vnos opombe so zapisani tudi vsi termini pacienta (če ima pacient že vpisan kakšen termin v koledarju). Ko se opombo shrani, bo ta vidna na koledarju pod imenom pacienta.

V novem naročanju lahko ob isti uri (vzporedno) vpišete poljubno število terminov.

Iskanje vpisanih

Preko ikone ‘Išči bolnike’ se na enem mestu prikažejo vsi, ki so vpisani. Za vsakega pacienta so vidni vsi vpisani termini. Če je na seznamu preveč pacientov lahko preko iskalnika iščete po imenu ali ZZZS številki ali pa stolpce sortirate po imenu. Z dvoklikom na izbrani termin, bo program odprl dnevni pregled in se postavil na dan izbranega termina.

Izpis naročenih

Preko ikone ‘Izpis’ se na zaslon prikaže dnevni pregled naročenih z naslednjimi podatki:

  • Ura termina
  • Priimek in ime
  • Datum rojstva
  • Številka kartona
  • Telefon / opomba
  • Uporabnik, ki je vpisal termin

Izberete lahko tudi ‘anonimiziran’ izpis, ki namesto imena in priimka vsebuje zaporedno številko vnosa. Poleg tega ja na izpisu vidna oznaka o zaključenem ‘terminu’ (oba podatka sta obvezna po 15. členu ZPacP)..

Barvanje, brisanje in urejanje termina

Na klik se na vpisanem terminu odpre možnost brisanja termina. Če kliknete brisanje, se odpre vprašanje ‘Ali res želite izbrisati izbrano naročilo?’. Enako se zgodi, če označite termin (klik na termin) in pritisnete tipko Delete.

Podobno se pokaže tudi možnost barvanja termina.

Z dvoklikom na termin se odpre okno kjer se ureja opombo. V tem oknu lahko tudi poljubno vpišete dolžino termina.

Zamenjava delovišča (več koledarjev z različnimi urniki)

Preko ikone Delovišče zamenjate koledar. Delovišče je lahko okolje za drugega zdravnika ali drugo ambulanto.

  • Če enota v šifrantu delovnih enot nima oznake za delo s splošnim naročanjem, se delovišče ne bo prikazalo.
  • Če uporabnik nima pooblastila za delo v enoti, ki je označeno za ustrezno delovišče, se to delovišče ne bo prikazalo.

1. BREZPLAČNO TESTIRAJTE NAROČANJE V HIPOKRATU

in

2.  PREJMITE UPORABNE NASVETE POBUDNIKOV RAČUNALNIŠKEGA NAROČANJA

(kliknite na gumb)