LIST d.o.o., računalniški inženiring
Tehnološki park 24,
1000 Ljubljana

Telefon: 01/ 62-03-440
Fax: 01/62-03-449