Navodila za dodajanje nove obravnave za stopnjo nujnosti ZELO HITRO in vrivanje obravnave v obstoječ urnik.

ŠIFRANT OBRAVNAV:

Dodana so naslednja polja, ki morajo biti obvezno izpolnjena:
Stopnja nujnosti: ZELO HITRO
Število zelo hitrih blokov: ob izbiri VZS se polje napolni s številom hitrih blokov iz VZS šifranta.
Odgovorna oseba: Določi se oseba, ki je odgovorna za upravljanje čakalnega seznama. Pogoj za določitev odgovorne osebe je, da ima oseba v »Šifrantu zdravstvenih delavcev« vpisane sledeče podatke: BPI številka, priimek in ime zdravstvenega delavca in elektronski naslov.

Preverite, če imate za odgovorno osebo vpisane vse obvezne podatke v šifrantu zdravstvenih delavcev.

Za dodajanje nove obravnave v eNaročanju odprite » Šifrant obravnav«.

Potrebno je dodati novo obravnavo za »zelo hitro«. Izberite gumb “Nov zapis” v zgornjem levem kotu in izpolnite vse obvezne podatke. Glejte sliko za primer in vpišite svoje podatke.

Ko izpolnite vse podatke, se vrnite v naročanje. Ker imate urnik že razpisan, bo potrebno vriniti obravnavo ZELO HITRO v obstoječ urnik. Izberite gumb »Dodaj Obravnave«, glejte spodnjo sliko.

Odpre se nam okno. Bodite pozorni, da imate v naročanju izbranega zdravnika in delovišče. Izbrati morate obdobje »Od – do«. Izberite današnji dan in datum zadnjega dneva trenutno razpisanega urnika. Pod »obravnava« navedite poljubno obravnavo iz urnika. Podatek, kjer je nova obravnava, izberite »obravnava za ZELO HITRO« in podatke potrdite z gumbom »Potrdi«.