Nova verzija programa Hipokrat 19.2

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 19.2. V zadnjo verzijo so vključene razne uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Okrožnica ZAE 19/17: Dodatno evidenčno beleženje storitev zobozdravstvene vzgoje
Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016 opredeljuje, da »izvajalci programov zobozdravstvene vzgoje v okviru kalkulacije 446 125 Zobozdravstvena vzgoja, realizirane vsebine zobozdravstvene vzgoje za otroke, šolarje, dijake, študente in ostale evidentirajo tudi na podlagi evidenčnega kataloga programov zobozdravstvene vzgoje iz priloge ZD ZAS II/a-12. Obvezno evidentiranje se prične izvajati s 1.9. 2017.(okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)

Okrožnica ZAE 30/17: Nova podvrsta dejavnosti 701 823 »Sredstva za variabilno nagrajevanje«
Okrožnica je namenjena JAVNIM ZAVODOM – IZVAJALCEM BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI, SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI, SPLOŠNIH AMBULANT, SPLOŠNIH AMBULANT V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH, OTROŠKIH IN ŠOLSKIH DISPANZERJEV TER DISPANZERJEV ZA ŽENSKE. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.