Razlog za arhiviranje in možne posledice nearhiviranja

Arhivira se bazo vseh podatkov, ki so bili kadarkoli vpisani v Hipokrat. Zakaj se sploh potrebuje arhiv:

  1. Uničen glavni računalnik zaradi
  • poplave,
  • požara,
  • kraje,
  • udara strele,
  • okvare glavnega računalnika, …

2. Zamenjave glavnega računalnika

3. Virusa na glavnem računalniku in drugo.

V praksi smo se že večkrat srečali z vsemi zgoraj naštetimi razlogi pred katerimi noben računalnik ni imun.

Če baza podatkov ni arhivirana in se pripeti izguba / nedelovanje glavnega računalnika, je nemogoče ponovno sestaviti podatkovno okolje kot je bilo v originalu. To pomeni, da je možna izguba vseh preteklih in tekočih podatkov. Posledica je npr.:

  • Ročno vnašanje podatkov za tekoči mesec (da lahko izdelate vsaj tekoči obračun).
  • Preverjanje in priprava števca računov (številke se ne smejo ponavljati).
  • Potrditi je potrebno FURS podatke.
  • Vpisati relevantne pretekle podatke, …

Izdelava arhiva

Predlagana je izdelava arhiva na ‘zunanje’ medije (zunanji disk, USB,…), ki se jih po zaključeni ambulanti dislocira iz prostora.

Arhiv naj se izdela na vsaj 2 medija. Na prvi USB arhivirajte vsak dan in na drugi USB arhivirajte na tedenski ravni (lahko pa uporabite več različnih medijev). V primeru, če se USB pokvari, se na ta način zmanjša možnost izgube arhiva.

Preverjanje arhiva

Po zaključenem arhiviranju preverite ali je dejansko nastal arhiv podatkov na zunanjem mediju. Če se za arhiviranje uporablja program Arhiv (ikona ključ), nastane datoteka ARHIV.arj in se shrani na zunanji medij.

Preverite, da ima datoteka ARHIV.arj tekoči datum (datum, ko ste izdelali arhiv). To preverite tako, da odprete Moj računalnik in kliknete na ‘zunanji’ medij. Nato pa poleg datoteke ARHIV.arj preverite datum.

Preverite, da ima datoteka ARHIV.arj ustrezno velikost. Predvsem, da poleg ARHIV.arj in datuma ne piše 0 kb. Arhiv je precej velika datoteka in je velika vsaj 100.000 kb.

NUJNO mora hitrost internetne povezave omogočati prenos arhiva znotraj 23 ur (1380 minut). Čas arhiviranja lahko izračunate po formuli:

Hitrost povezave (Mbps Upload) lahko preverite preko www.speedtest.net

Za samodejno arhiviranje vam lahko zagotovimo modul, ki arhivira brez vašega klikanja. Arhivira se v ‘oblaku’.

Prejmite podobne nasvete v e-poštni nabiralnik

in izboljšajte poznavanje programa.

Izpolnite spodnji polji in kliknite Pošlji.