POROČANJE STATISTIKE NA NIJZ

Izdelava datotek za statistiko po boleznih in stanjih ter obiskih in napotitvah:


V Hipokratovi zgornji vrstici izberete Statistika in nato Poročanje o boleznih in stanjih. Če statističnih podatkov niste zbirali za prvo polovico leta, temveč jo boste le za celoletno obdobje, izberete 2 – letno (točka 1.) Nato izberete V redu (točka 2.) in začne se postopek zbiranja podatkov. Počakajte, da se postopek zaključi. Ko javi, da je zbiranje zaključeno, na ikoni disketa (točka 3.) izdelate datoteko. Program vas vpraša, kam želite shraniti datoteko. Izberite mapo na računalniku (moji dokumenti, namizje,…) kamor želite, da se shrani datoteka.

Povsem enak postopek velja za zbiranje statistike – Poročanje o obiskih in napotitvah (glej postopek zgoraj).

Poročanje o kadrih in urah:

Najprej je potrebno vpisati ure, ki jih je zdravstveni delavec opravil v tekočem letu, če tega niste vpisovali sproti. Za vnos greste na Statistika – Delovne ure. Delovne ure lahko vpišete za največ polletno obdobje, torej od 01.01.2017 do 30.06.2017 in od 01.07.2017 do 31.12.2017, nič pa ni narobe, če jih vpišete za vsak mesec posebej.

Ure dodate z belim listkom (točka 1.), izberete obdobje (točka 3.) in jih vpišete v ustrezne rubrike (točka 4.). Ure vpišete v ustrezno polje glede na specialnost vaše dejavnosti. Če želite ure vpisati še za druge, lahko zdravstvenega delavca zamenjate na ikoni beli križ (točka 6.).

Opozorilo: če je vaša splošna ambulanta hkrati tudi referenčna, morete vse ure, ki jih je opravil zdravstveni delavec vpisati v rubriko H in G! Za pomoč pri vpisu lahko na Seznamu (točka 5.) ali na ikoni za predogled preverite vse vpisane ure preteklih let.

Ko imate vpisane ure, greste na Statistika – Poročanje o kadrih in urah in na enak način kot zgornji statistiki tudi kreirate Poročilo o kadrih in urah in ga shranite na lokalni disk.

Vse tri nastale datoteke posredujete na NIJZ po njihovih navodilih.