Povezava z zunanjim programom Endobase

Predstavljamo Vam modul Povezava z zunanjim programom Endobase.

Na naročilnici je prikazana cena nakupa modula. Vzdrževanje za ta modul se ne plačuje. V primeru, da bo potrebna kasnejša sprememba modula, bo obračunana naročniku po realizaciji.Če se s temi pogoji strinjate, izpolnite elektronsko naročilnico.

Povezava z zunanjim programom Endobase – Pogoj za delovanje je instaliran program Endobase (Olympus). Tekst izvida gastroskopije ali koloskopije se prenese iz programa Endobase v program Hipokrat. Tudi v  primeru, da preiskave niste naročili preko programa Hipokrat, se bo izvid prenesel, če je bil bolnik pravilno vpisan v Endobase (priimek in ime, datum rojstva). Če se podatki v Endobase razlikujejo, jih je tam potrebno popraviti in izvid ponovno posredovati  v program Hipokrat.

Kasnejše spremembe se plačajo po realizaciji.

Komentarji so onemogočeni.