SMS OBVEŠČANJE

Če želite pacientu poslati sms, izberite v polju »Opomnik pred obravnavo« – »opomnik preko: SMS«.
Pogoj za uspešno poslan sms je pravilno vpisana telefonska številka.