Prispevki

KAKO SE VKLOPI NULTI RAČUN

Odprite funkcijo ŠIFRANTI / UPORABNIŠKI ŠIFRANTI / DELOVNE ENOTE

Za izpis nultega računa morate imeti vklopljen parameter kot je prikazano na sliki za ustrezno enoto (pri vsaki enoti posebej morate vklopit parameter !).

Podatke lahko ureja samo uporabnik s pooblastilom Lastnika.