Nova verzija

Prenesite verzijo Hipokrat

Prenesite si novo verzijo Hipokrat in tako ostanite brezskrbni kar se tiče zakonskih sprememb, popravkov in še in še.

Hipokrat 23.4

Prenesite si zadnjo verzijo programa Hipokrat

Hipokrat Zobna 23.4

Prenesite si zadnjo verzijo programa Hipokrat Zobna

Arhiv

Prenesite si zadnjo verzijo programa za arhiviranje

Kaj je novega?

Spremembe v verziji

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 23.4. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Verzija Hipokrat 23.4 je obvezna za uporabnike, ki sodelujejo na nacionalnem razpisu za skrajševanje čakalnih vrst 2021. Navodilo za dodajanje in obračunavanje obiskov / sprejemov v okviru nacionalnega razpisa je opisano v spremembah v verziji in na tej povezavi.

Zakonske dopolnitve vključene v verzijo:

  • Okrožnica ZAE 11/21:  dopolnjen je šifrant storitev, ki začnejo veljati s 1.10.2021 v centru za nadomestno zdravljenje odvisnosti.
    • Dopolnitve šifrantov za obračun dodatka za dvojezičnost. Spremembe šifrantov zaradi uvedbe nove podvrste 701 825 veljajo za storitve, opravljene od 1. 7. 2021 dalje. Spremembe zaradi ukinitve storitve E0264 pa za storitve, opravljene od 1. 8. 2021 dalje. Upravičeni izvajalci so o spremembi že bili predhodno obveščeni.
  • Okrožnica ZAE 10/21:  dopolnjen je šifrant storitev, ki začnejo veljati s 1.10.2021 v enotah Dispanzerji za mentalno zdravje, centri za sluh in govor ter rehabilitacija. Dodane so storitve 94661, 94662 in 94663. Ukinja pa se storitev 94660.
  • Okrožnica ZAE 14/21 (dodano že s samodejno posodobitvijo): z dnem 18.09.2021 so ukinjene storitve Q0313, Q0315 in Q0317.

Okrožnica ZAE 13/21: dopolnjen je šifrant za obračun zdravstvenih storitev v dejavnostih 512057 in 512058. Nekatere storitve so dodane, nekatere so zaključene. Dodana je kontrola na obvezen vnos evidenčne storitve za storitve iz skupine C.