Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 21.3. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.
Nova verzija 21.3. za obračun 09/2019 ni obvezna.

Okrožnica ZAE 6/2019: (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
# V skladu z okrožnico so posodobljeni šifranti storitev in materialov. V okrožnici so navedene spremembe nazivov storitev in dolgi opisi storitev.
# 4. točka okrožnice: Dopolnitev seznama storitev v dejavnostih okulistike, revmatologije ter programa celostne rehabilitacije slepih in slabovidnih.
* ZZZS uvaja nove storitve v omenjenih dejavnostih. Storitve se bodo dodale v šifrant storitev in materialov in bodo vidne na Obisku na zavihku Storitve. Seznam novih storitev. (seznam je dostopna na povezavi TUKAJ)
* Za vse nove storitve velja, da se lahko beležijo največ enkrat na posameznem obisku.
* Novih storitev ne morejo beležiti izvajalci celostne rehabilitacije slepih in slabovidnih, ki sicer za beleženje opravljenih storitev uporabljajo seznam storitev, veljaven za   Specialistično ambulantne storitve v okulistiki (Šifrant 15.33).
* Spremenjeni so kratki in dolgi opisi za storitve 12251 in 34410. Ukinjata se storitvi 12103 in 12290.
* Spremenjen je točkovni normativ za storitev 18020 Fluoresceinska angiografija (prej 7,6 enot, od 1.10.2019 25 enot).
* Spremembe veljajo za storitve, opravljene od 1.10.2019 dalje.

Okrožnica ZAE 7/2019 (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
# V skladu z okrožnico so posodobljeni šifranti.

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda