Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 22.1. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

# NET.Framework 4.5: Ob prijavi v program se samodejno preverja ali je na računalniku nameščena aktualna verzija .NET Frameworka 4.8. V primeru, da je prijava v program uspešna, je na vašem računalniku že nameščena aktualna verzija .NET Frameworka.

Okrožnica ZAE 6/2020: (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
# Sprememba pravila za povečanje števila količnikov pri ambulantnih obravnavah oskrbovancev v zavodih za usposabljanje – od 1. 7. 2020 dalje. Velja za izvajalce CUDV Dobrna, CUDV Matevža Langusa Radovljica, CUDV Dolfke Boštjančič Draga, CUDV Črna na Koroškem in Zavodu dr. Marjana Borštnarja Dornava.

Okrožnica MP 2/2020: (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
#  ZZZS uvaja tudi možnost, da se nekatere pripomočke (plenice, predloge) naroči v večji količini, kot je bilo dovoljeno do 1.6.2020.

# VZS Šifrant – verzija 10.3: vključene so spremembe iz nove verzije šifranta.

# 4- Poškodba pri delu in COVID 19 [ B34.2 ]: V programu Hipokrat je na podlagi tolmačenja NIJZ in ZZZS dovoljeno vpisati razlog obravnave 4-Poškodba pri delu ter kodirati diagnozo, ki ni v poglavju S ali T. Uporabnik lahko kodira katerikoli diagnozo iz MKB-10 torej tudi B34.2.Prav tako je zgoraj opisano kombinacijo razloga obravnave ter diagnoze možno vnesti tudi na eBOL in ga poslati v OnLine sistem.
Pojasnilo ZZZS: Iz metodološkega gradiva NIJZ izhaja, da so poškodbe pri delu praviloma diagnoze iz skupine S ali M, so pa lahko tudi nenadne bolezni glede na določila zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Prav slednji zakon daje možnost, da se lahko tudi COVID-19 šteje za poškodbo pri delu.  V zvezi s tem so nam iz NIJZ sporočili, da so praviloma (oz. v večini primerov) poškodbe pri delu res kodirane v poglavjih S in T , dopustne pa so tudi vse ostale diagnoze iz nabora MKB. Večina ostalih diagnoz se je do zdaj umeščala v poglavja F, A in B (npr. okužba s HIV, borelioza, akutna reakcija na hud stres), vendar so dopustne tudi ostale diagnoze. NIJZ kot upravljavec zbirke poškodb pri delu odsvetuje le poglavje M za kodiranje poškodb pri delu. Zato Vas prosimo, da omogočite, da program pri vnosu razloga obravnave Poškodba pri delu, ne zahteva vnosa le določenih diagnoz.

# Referenčna ambulanta – Letno poročanje o opravljeni preventivi: Izvajalci RA morajo vsako leto poslati Poročilo o opravljeni preventivi Pisarni za podporo ambulantam družinske medicine (prej projektna pisarna RA). Hipokrat v dopolnjeni verziji sedaj omogoča poročanje o opravljeni preventivi tudi preko informacijske rešitve Referenčna ambulanta v okviru eZdravja. Poročanje je možno z XML-i, ki vsebujejo iste podatke, kot so jih prej ambulante poročale z excelom. Funkcija za poročanje preventive se nahaja v kartonu RA pod rubriko statistika ter za poročanje uporabi enak certifikat, kot ga uporabljajo izvajalci za posredovanje kazalnikov RA.

# NOVA funkcionalnost za vse uporabnike modula LIS ali L@Bis: [ modul za naročanje laboratorijskih preiskav ]
Ob prijavi zdravnika v program Hipokrat se prikaže seznam vseh nepregledanih laboratorijskih izvidov, ki jih je naročil prijavljeni zdravnik.
Privzeto se prikažejo vsi nepregledani izvidi za zadnje 3 mesece za prijavljenega zdravnika. Posamezen zdravnik lahko preveri tudi nepregledane izvide za drugega zdravnika v primeru nadomeščanj.
Z dvojnim klikom na posamezni vrstici v seznamu se zdravniku odprejo laboratorijski izvidi za izbranega pacienta
Po pregledu mora označiti, da je izvide pregledal s klikom na gumb ‘Pregledano’. Označi se uporabnik, datum in ura pregledanega izvida.

# Namestitev nove verzije lahko sprožite, če kliknete na naš spletni naslov:  https://www.list.si/down/hset221.exe

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda