Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 20.2. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Okrožnica ZAE 25/18: Evidenčno beleženje storitev v Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ). ZZZS s 1.7.2018 uvaja obvezno beleženje evidenčnih storitev, ki se obračunajo poleg zdaj obračunanega pavšala E0010. V ta namen ZZZS uvaja nabor novih storitev iz seznama storitev (15.123, 15.124,.15.125), ki bodo za vnos možne od 1.7.2018. Seznam storitev se bo ob instalaciji verzije uvozil v Hipokrat, dostopne pa so v excel datoteki na povezavi TUKAJ.
* Centrom od 1.7.2018 dalje ne bo več potrebno poročati realizacije števila storitve, za porabljena zdravila pa ga bo potrebno pripraviti še za leto 2018.
* Tujim zavarovanim osebam se storitve beležijo kot do sedaj, nove evidenčne storitve se tujcem ne beležijo.

Pošlji FTH poročilo: vključeno je kodirano pošiljanje PDF datoteke (skladno z GDPR). Naslovniku se najprej pošlje geslo in potem ločeno zakodirana PDF datoteka. Ob kliku na gumb ‘Pošlji FTH poročilo’ se odpre okno za vpis gesla, če na potni zdravnik še nima vpisanega gesla.

Verzija Hipokrat 20.2 bo obvezna za namestitev za vse uporabnike od torka03.07.2018!

Vsi uporabniki, ki svoje delo opravljate na več lokacijah in se preko RDP povezave priključite na centralno lokacijo, morate na svojih lokalnih računalnikih zamenjati komponento IKServer.exe.
# prenesete zadnjo verzijo IKServer.zip (3.3.4.5001) https://www.list.si/down/IKServer.zip
# na lokalnem računalnik v mapi C:\IKLib zamenjajte datoteke iz prenesene datoteke

NIJZ namestitev nove različice centralne rešitve eRecept in eNaročanja predvideva v torek, 03.07. 2018 ob 22:30. Namestitev nove različice centralne rešitve sistema uporabnikom prinaša naslednje spremembe:
novosti eRecept:
  možnost preklica recepta s strani izbranega osebnega zdravnika ne glede na to kdo je naredil predpis
  preverjanje korenskega potrdila in veljavnost certifikata pri podpisovanju
  prenos podatkov eRecept v PPoP

novosti eNaročanje:
  sprememba metode AppointmentCreatedForReferral, ki omogoča prikaz opombe, da je od kreiranja e-napotnice minilo že 5. oz. 14 dni,
  spremembe, ki so povezane s pretečenim terminom, ko pacient ni prišel na obravnavo,
  umik stopnje nujnosti s kontrolnih pregledov,
  umik kontrole omejitve za kreiranje naročila za preventivne programe in porod,
  spremembe zaradi uvajanja ePosveta (nove šifre VZS, e-sporočilo po končanem posvetu)

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda