Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 21.0. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Obračun za januar 2019 je potrebno NUJNO izvesti z novo verzijo programa Hipokrat 21.0 !

ZADEVA: OBVESTILO o davčnem potrjevanje računov, ki ga je izdal FURS

Obveščamo vas o spremembi stališča razlage 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17) glede določitve zaporedja številčenjem računov v zvezi z obveznostjo davčnega potrjevanja računov, ko se gotovinski in negotovinski računi izdajajo in številčijo v istem zaporedju. V skladu z določbo petega odstavka 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17) se gotovinski in negotovinski računu lahko številčijo v istem zaporedju le ob pogoju, da se obe vrsti računov (gotovinski in negotovinski) davčno potrjujejo. V primeru, da želi zavezanec v istem zaporedju kot gotovinske račune številčiti tudi negotovinske račune, mora ob izdaji v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune. Če zavezanec negotovinskih računov ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja, v katerem se številčijo gotovinski računi, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje.

Pojasnilo (odgovor na vprašanje št. 165) z dne 8. 1. 2019 je objavljeno na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:
(http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Davcno_potrjevanje_racunov.pdf). nov, ko se gotovinski in negotovinski računi izdajajo in številčijo v istem zaporedju.

Prosimo vas, da preverite delovanje programske opreme za davčno potrjevanje ter čim prej oziroma najkasneje do 30.06.2019 uredite postopek davčnega potrjevanja računov.

Na podlagi tega obvestila FURS smo  v programu Hipokrat prilagodili številčenje računov ter pošiljanje računov na FURS. Spremembe so sledeče:

  • Za vse uporabnike s koncesijo, ki mesečno izvajate OBRAČUN za opravljene storitve, smo uvedli posebno številčenje le teh dokumentov. Ti računi so izključno negotovinski, uporabljali bodo svoje številčenje in jih, glede na tolmačenje FURS, ni potrebno pošiljati v potrjevanje.
  • Tako imenovani NULTI računi ali RAČUNI BREZ DOPLAČILA bodo prav tako uporabljali svoje številčenje v okviru ambulante ali ustanove, odvisno od nastavitev uporabnika. Njihova struktura bo sledeča PP(poslovni prostor) + NULTI + številka. Po tolmačenju FURS teh računov ni potrebno pošiljati v potrjevanje na FURS.
  • Klasični samoplačniški računi ter Samoplačniški račun z DDV so se že sedaj pošiljali v potrjevanje na FURS, za njih ni spremembe, razen v podrobnih podatki, ki se posredujejo na FURS v XML stavku. Upoštevali smo zadnje tolmačenje FURS za vsebino posameznih podatkov.
  • Računi za podjetja ter POF (Prosto oblikovane fakture) se po novem avtomatično pošiljajo v potrjevanje na FURS, tako GOTOVINSKI kot NEGOTOVINSKI.
  • Izjeme: UKC Ljubljana – Reševalna postaja in OZG – ZD Kranj in Škofja Loka – > računov za pravne osebe se ne pošilja, imajo svoje številčenje, vsi so negotovinski.

Okrožnica ZAE 61/18: Dodatne storitve specialistične zunaj bolnišnične zdravstvene dejavnosti okulistike: dodane so nove storitve za dejavnost (220 229). (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)

Okrožnica ZAE 58/18: Prestavitev podvrste zdravstvene dejavnosti »033 Klinična psihologija« in »050 Obsojenci in priporniki – klinična psihologija« iz vrste dejavnosti »512 Psihologija« na novo vrsto dejavnosti »549 Klinična psihologija«: v programu se samodejno zamenja VZD dejavnost iz 512 033 na 549 033. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)

V verziji 21.0 so ustrezne procedure, ki zagotavljajo pravilen obračun storitev v dejavnostih dermatologija in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter v dejavnosti splošna in družinska medicina.

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda