Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 20.4. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Instalacija verzije Hipokrat 20.4 je zelo obsežna zaradi vseh zakonskih dopolnitev, ki stopijo v veljavo s 01.01.2019. Predvideva se daljši čas poteka instalacije, max. 30 min. Vsem večjim uporabnikom svetujemo, da pred instalacijo verzije ustavite SQL servis na strežniku, ga ponovno zaženete in šele potem nadaljujete z instalacijo verzije Hipokrat 20.4. (Velja za zdravstvene domove in bolnice).

Verzija Hipokrat 20.4 bo obvezna za namestitev za vse uporabnike od četrtka03.01.2019!

Okrožnica ZAE 04/18: Nove patronažne storitve. Dodane so storitve PZN2105, PZN2106 in PZN2107 v dejavnosti patronažne službe (510 029) in storitve PZN2205, PZN2206 in PZN2207 v dejavnosti nege na domu (544 034). Storitve so samodejno dodane na seznam storitev. Priznana je 30% višja vrednost obračunanih storitev ob nedeljah in praznikih. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ).

Okrožnica ZAE 44/18: Nov obračunski model specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti dermatologije. Okrožnica je dostopna na povezavi. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ).
S 1.1.2019 stopi v veljavo nov obračunski model za specialistično zunajbolnišnično dejavnost dermatologije 203 206.

Obstoječe storitve za obračun ZZZS s tem dnem ne bodo več veljavne, nadomestile jih bodo obračunske storitve DER001 – Celotni pregled, DER002 – Delni pregled, DER003 – Kratki pregled in triaža, DER004-006 – Dodatno zaračunljive storitve z VISOKO dodano vrednostjo, DER007 – Dodatno zaračunljive storitve z NIZKO dodano vrednostjo ter DERR01 – Ekscizija malignega tumorja kože.

Hkrati ZZZS določa pravila za evidentiranje Podrobnih evidenčnih storitev (osnovna košarica) (DERPRG0001 – DERPRG0041), ki se beležijo poleg DER001 – Celotni pregled in DER002 – Delni pregled.

Določena so tudi pravila za evidentiranje Podrobnih evidenčnih storitev v okviru dodatno zaračunljivih storitev. Storitve so razporejene po različnih podseznamih. Za posamezno storitev DER004-007 je določeno, katero evidenčno storitev se sme beležiti poleg obračunskih. Katera evidenčna storitev se sme beležiti poleg posamezne Dodatno zaračunljive storitve, je opredeljeno v šifrantih na povezavi. V programu so nastavljene skupine storitev ‘Obračunske storitve’ (DER001-DER007 in DERR01), ‘Osn. košarica evid.’ (DERPRG0001 – DERPRG0041) in ‘Dodatno zarač. evid.’ Torej, če beležite Obračunske storitve, je potrebno poleg beležiti storitve iz skupine Osnovna košarica, če beležite Dodatno zaračunljive storitve, pa je nabor pripravljen v skupini Dodatno zarač. evid.

ZZZS je pripravil excel tabelo s seznamom vseh storitev iz nabora okrožnice ter nabor izključujočih in soodvisnih storitev. (tabela je dostopna na povezavi TUKAJ)

Okrožnica ZAE 50/18: Uvedba novih storitev v šifrantu 15.21 »Storitve v ginekologiji na primarni ravni (306 007). (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
Z namestitvijo nove verzije je od 01.01.2019 možno v dejavnosti ginekologije na primarni ravni beležiti novi storitvi: K1045 – Pregled pred cepljenjem nosečnice in K1046 – Cepljenje nosečnice. Storitvi se bosta samodejno dodali v šifrant storitev in materialov. Storitvi imata vsebino obravnave 4 – Nosečnost, porod, kontracepcija, kar pomeni, da sta 100% krite iz obveznega zavarovanja. K1045 se lahko na posameznem obisku obračuna enkrat, K1046 pa petkrat.

Okrožnica ZAE 52/18: Uvedba poročanja podatkov o diagnozah v splošni zunaj bolnišnični dejavnosti. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
Ob zaključevanju prvega in kontrolnega obiska program preverja, če je vpisana oziroma povezana diagnoza. Na kontrolnem obisku je dovolj, da je pred tem že bil vpisan prvi obisk z diagnozo. Program bo preverjal, če je na prvem obisku vpisana diagnoza.

Okrožnica ZAE 53/18: Uvedba novih storitev v šifrantu 15.20 »Storitve v splošnih ambulantah, dispanzerjih za otroke in šolarje ter nujni medicinski pomoči«. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
Od 01.01.2019 se lahko v dejavnosti splošne ambulante in dispanzerjih za otroke/šolarje vnaša nove storitvi: K0045 – K0048 (pregledi pred cepljenjem, cepljenja in pregledi pred cepljenjem za nosečnice). Cepljenje nosečnice. Storitve se samodejno dodajo v šifrant storitev in materialov. K0045 in K0047 se lahko na posameznem obisku obračuna enkrat, K0046 in K0048 (cepljenja) pa imajo omejitev na količino 5.

Okrožnica ZAE 60/18: Uvedba dveh novih storitev Q0282 – Vlita zalivka s standardno kovino v zobozdravstvu in Q0283 – dvojna prevleka s standardno kovino v zobozdravstvu ter sprememba naziva pri Q0001.. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)

Okrožnica ZAE 49/18: Nove podvrste zdravstvene dejavnosti 057 ‘Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov’, 058 ‘Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih’ in 059 ‘Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih’ v okviru vrste 512 ‘Psihiatrija’. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)

Okrožnica ZAE 38/18: Spremembe veljajo za storitve, opravljene od 01.01.2019 dalje. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
Na storitvah je desno od izbire po skupinah dodan ‘Obseg slikanja‘. Vsebina šifranta je iz Izdatkov: šifrant S29. Podatek se izpolnjuje, če je storitev iz šifranta K26 iz Izdatkov (trenutno je to samo Q0277) in je za te storitve obvezen. Če je Obseg slikanja ‘1 – Lokacija čeljusti‘, potem je obvezen tudi podatek ‘Čeljust‘. Za ostale izbire obsega slikanja čeljust ni obvezna.

Okrožnica ZAE 41/18: Nove storitve za beleženje zalivk – kompozitni material – dopolnitev 05.11.2018. Spremembe veljajo za storitve opravljene od 01.01.2019 dalje.
Če gre za storitev iz šifranta K35.1, se morata ujemati sektor zoba in sektor na storitvi. Dopolnilo se je samo shranjevanje. Sam vnos ni spremenjen. Če vpišete storitev vezano na sektor 2, zob pa je v sektorju 1, se storitev zamenja s storitvijo vezano na sektor 1. Enako velja, če vpišete storitev vezano na sektor 1, zob pa je v sektorju 2, se storitev zamenja s storitvijo vezano na sektor 2.

Okrožnica ZAE 25/18: Evidenčno beleženje storitev v Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Dopolnite okrožnice z dne 25.10.2018. Okrožnica je dostopna na povezavi.

  • Ukinjajo se šifre E0695 Delitev metadona pripravljenega v centru, E0696 Delitev metadona pripravljenega v lekarni.
  • Dodane so nove storitve E0706 Delitev metadona,
  • Storitev E0694 Priprava metadona v centru se lahko beleži do max. 31. Storitev se samodejno prenese iz okna Podeljevanje substitucije, tolikokrat kot je vpisano v polju pripravljeno v centru.
  • Uvedeno je beleženje Substitucijskih zdravil. Zdravila se prenesejo iz centralne baze zdravil.

VPOGLED V IZVIDE DRUGIH USTANOV (SHRANJENI NA PORTALU) in CEPLJENJA

Za dostop do izvidov in pošiljanje cepljenj v ERCO morate biti najprej vključeni v zNET. Kliknite za ogled MOŽNOSTI vključitve. Če v programu še nimate ustreznih nastavitev za vpogled ali modula za cepljenje pošljite povpraševanje na hipokrat@list.si.

NAROČILNA KNJIGA v PRIMARNI DEJAVNOSTI

  1. Dodan je hiter vnos termina za pacienta, ki je odprt na obisku. Desni klik na terminu odpre možnost Pacient iz obiska.

     SPLETNO NAROČANJE

  1. Na funkciji Naročila obrazcev je dodan stolpec Karton in gumb TISKALNIK za izpis naročil.
  2. Na funkciji Nastavitev delovnika je nova rubrika Obvestilo za paciente. Obvestilo vpišite in z gumbom Pošlji posredujete na portal. Na portalu se obvestilo vidi kot na sliki:
Spletno naročanje je dodatna opcija, ki jo uporablja 34 ambulant. Več o spletnem naročanju pišemo v Hipokratovi knjižnici na povezavi.

Hvala in lep pozdrav.

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda