Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 21.2. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.
Nova verzija 21.2. za obračun 06/2019 ni obvezna.

Okrožnica ZAE 3/19: (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
# V skladu z okrožnico so dopolnjeni šifranti.
#
V zobnih ambulantah na primarni ravni so dodane storitve E0723 – E0727.
#
Evidenčno beleženje stroškov za tuj laboratorij v referenčnih ambulantah. 

Okrožnica ZAE 4/19 (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
# V skladu z okrožnico so dopolnjeni šifranti.
#
V zobnih ambulantah na primarni ravni so dodane storitve E0723 – E0727.
# Dispanzerji za otroke in šolarje: Spremenjeno je pravilo za obračun storitve K0049 – Timska obravnava novincev. Storitev se obračuna za vsakega otroka posebej, a ne več kot enkrat. Storitev se bo vedno obračunala z vsebino obravnave 9 – preventiva.
Dermatologija (VZD 203 206):
# Dopolnjeni so opisi določenih storitev.
#
Iz seznama podrobnih evidenčnih storitev se ukinjata storitvi DERDLI00012 in DERDFL0004.
#
V seznam podrobnih evidenčnih storitev se uvajajo nove storitve: DERDFL0008, DERDOS0001 in DERDOS0002.
#
Uvaja se pravilo, da se lahko storitev E0274 (evidenčni kontrolni pregled) evidentira tudi v primeru, ko je na obravnavi obračunana le DER004-006 – Dodatno zaračunljiva storitev z VISOKO dodano vrednostjo, DER007 – Dodatno zaračunljiva storitve z NIZKO dodano vrednostjo.
#
Spremembe veljajo od 1.7.2019 dalje.

Finančna poročila:
# 06 – Analitika VZD – Konto in 07 – Analitika VZD – Enota: Dodan je nov kriterij VZD. Možna je izbira vseh VZD v ustanovi ali le posameznih.
# V novem stolpcu izpisa 06 – Analitika VZD – Konto se beležijo točke pregledov. V koloni se beležijo točke storitev, ki so bile opravljene na prvih specialističnih pregledih (poleg evidenčne storitve E0273) oz. na kontrolnih specialističnih pregledih (poleg evidenčne storitve E0274). To poročilo je uporabno za usklajevanje specialističnih ambulant z ZZZS, saj prikaže število točk, opravljenih na prvih in na kontrolnih pregledih.
# Evidenčne zdravstvene delavnice, ki so grupirane znotraj oznake Z0043, so za posamezno dejavnost ustrezno razvrščene.

Naročilnica za medicinski pripomoček in Naročilnica za medicinski pripomoček za vid:
S 1.7.2019 prideta v veljavo nova obrazca za MP (Obr. NAR-1/07) in MP za vid (Obr. NAR-2/05), trenutno še veljavna obrazca MP NAR-1/06 in MP za vid NAR-2/04, ki jima veljavnost poteče 31.12.2019. V vmesnem 6-mesečnem obdobju boste lahko uporabljali tako tare kot tudi nove obrazce. Na sivem tiskalniku se, tako kot ob vsaki novi objavi obrazcev, tiska najnovejša verzija obrazca. V tem primeru sta to torej obrazca Obr. NAR-1/07 in Obr. NAR-2/05. Če ste torej že naročili nove obrazce, ju boste tiskali s sivim tiskalnikom.
Če imate še vedno zalogo starih obrazcev, ki veljajo do konca leta 2019, ju boste od te verzije naprej tiskali na rdečem tiskalniku.

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda