Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 20.3. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Okrožnica ZAE 41/18:  Nove storitve za beleženje zalivk – kompozitni material (okrožnica je veljavna od 01.09.2018 in je dostopna na povezavi TUKAJ)
* ZZZS s 1.9.2018 uvaja nove storitve za beleženje zalivk. Z novelo Pravil OZZ je predlagan kompozit za standardni material za zalivke na mlečnih zobeh ter na zobeh otrok do 15. leta starosti, nosečnice in doječe matere, amalgam pa le, če je to nujno potrebno zaradi zdravstvenih razlogov zavarovane osebe, kar oceni izbrani oziroma pooblaščeni zobozdravnik.
* Navedenih storitev ni mogoče obračunati skupaj s storitvijo »uporaba koferdama (dodatno)« (šifra 52330) in »jedkanje zobne površine brez predhodne zaščite dentina« (šifra 52356). Dokler ZZZS ne uvede kontrole za navzkrižno beleženje novih storitev s storitvama 52330 in 52356, je ambulanta odgovorna, da se storitve ne obračunavajo skupaj na enakem obisku.
* Izvajalci, ki bodo Zavodu poročali opravljene storitve 52320-01, 52321-01, 52322-01 za nosečnice ali doječe matere morajo zapisati stanje zavarovanke v kartoteko. Zavarovanka, ki doji, lahko pravico do zalivke iz kompozitnega materiala uveljavlja dokler doji, vendar najdlje do 18. meseca starosti otroka.
Okrožnica ZAE 38/18: Ukinitev storitev 31070 in 31071 ter uvedba novih šifer LZM Q0277 “CBCT slikanje” in Q0278 “CBCT odčitavanje” v specialistični zobozdravstveni dejavnosti  (okrožnica je veljavna od 01.10.2018 in je dostopna na povezavi TUKAJ)

Verzija Hipokrat 20.3 bo obvezna za namestitev za vse uporabnike od srede10.10.2018!

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda