Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 21.4. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

NOVA VERZIJA BO OBVEZNA ZA DELO OD 03.01.2020!

Okrožnica ZAE 6/2019: (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
# Sprememba kritja storitev opravljenih v referenčnih ambulantah: Aneks 2 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 ukinja določbo, ki določa, da so storitve, opravljene v referenčni ambulanti, 100 % krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V referenčnih ambulantah se opravljajo tudi kurativne storitve (npr. obravnave kroničnih pacientov), ki niso v celoti krite iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z namenom pravilnega beleženja kurativnih storitev v referenčnih ambulantah, v povezovalnem šifrantu K13.1 »Dovoljene vsebine obravnave po storitvah« opredeljujemo vsebine obravnave, ki jih lahko izvajalci beležijo pri naslednjih kurativnih storitvah referenčnih ambulant.

Adriatic –> Generali:
# S 3.1.2020 se spreminja naziv prostovoljne zavarovalnice Adriatic v Generali d.d. V programu bodo spremenjeni nazivi in napisi, kjer se je do zdaj pojavljal naziv Adriatic. Dokumenti poslani po 3.1.2020 se bodo avtomatsko posredovali na Generali.

NOV MODUL: Povezava HIPOKRAT – program TROMBO
# Vsi uporabniki, ki uporabljajo program Trombo za spremljanje antikoagulantnega zdravljenja, bodo ob vklopu modula lahko iz Hipokrata pošiljali naročila v Trombo in hkrati tudi prejemali izvide.Za informacije o vklopu modula nas kontaktirajte.

Center za krepitev zdravjaDOPOLNITVE
# Uvoz delavnic iz portala preko Ambulanta / Skupinski vnos delavnic iz gumba Uvozi seznam iz IPPO
# Po vnosu obdobja kliknite Pridobi podatke. Odpre se seznam vseh delavnic z datum začetka ali zaključka v tem obdobju. Ko kliknete Obdelaj izbrano delavnico se delavnica z udeleženci prenese v Hipokrat.

Referenčna ambulanta
# nov obrazec – Napotni dokument CKZ:
# Obrazci – Obrazec ZVC: odpre se okno za izbiro novega/starega obrazca,
# Referenčna ambulanta: gumb v orodni vrstici odpre nov obrazec,
# Napotni dokument za obravnavo v centru za krepitev zdravja:
# rdeče okno na vrhu strani vas opozarja, katere podatke morate vpisati za uspešno shranjevanje dokumenta,
# ob dodajanju preveri, če je telefonska številka ali e-naslov že vpisan v podatkih o bolniku. Če je, se podatka samodejno preneseta v dokument,
# odpiranje iz RA: doda se zapis za izbran datum, v dokument se prenesejo podatki vnešeni v RA zapis na ta datum,
# odpiranje preko obrazcev: za izbranega bolnika išče RA zapis v zadnjem letu. Predlagajo se podatki iz tega RA zapisa. Če obisk ni najden, se predlaga današnji datum.
# Ob uspešnem shranjevanju, se v ozadju izvede posredovanje v CPRR – status je prikazan desno zgoraj. Ob brisanju dokumenta, se izvede tudi brisanje v CRPP.

IKLIB.DLL
Vsi uporabniki, ki svoje delo opravljate na več lokacijah in se preko RDP povezave priključite na centralno lokacijo, morate na svojih lokalnih računalnikih zamenjati komponento IKServer.exe. V novi verziji IKServer.exe je odpravljeno večkratno vpisovanje PIN za certifikat.
# prenesete zadnjo verzijo IKServer.zip https://www.list.si/down/IKServer.zip
# na lokalnem računalnik v mapi C:\IKLib zamenjajte datoteke iz prenesene datoteke.

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda