Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 22.2. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Okrožnica ZAE 9/20: (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ) V nadaljevanju so opisane spremembe, ki se nanašajo na uporabnike programa Hipokrat. Spremembe veljajo za storitve, opravljene od 1.9.2020 dalje.

# Z okrožnico se doda v šifrante veliko novih storitev v posameznih dejavnostih. Določene storitve se tudi ukinjajo, zato svetujemo, da si uredite Šifrant storitev in materialov in si s tem olajšate iskanje in izbiro storitev v vaši ambulanti. Navodila, kot tudi mnoga druga, so dostopna v Hipokratovi knjižnici na naši spletni strani in na tej povezavi TUKAJ.

# Nova podvrsta dejavnosti 701 824 “Povračilo proračun RS”
# Nove logopedske storitve ter sprememba časovnih ali kadrovskih normativov pri nekaterih obstoječih logopedskih storitvah (v dejavnostih 509 035 – Logopedija, 512 032 – Dispenzer za mentalno zdravje)
# Nov seznam storitev delovne terapije
# Novi seznami storitev v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov in centrih za duševno zdravje odraslih
# Nove storitve referenčnih ambulant

 Okrožnica ZAE 10/20: (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
# Sprememba beleženja storitve 17103 “Merjenje NO v izdihanem zraku” (v dejavnostih 229239 in 227237).
# Uvedba beleženja zdravil iz Seznama A in B v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti fiziatrije: dodana je možnost obračunavanja zdravil iz seznama A in B (od 1.8.2020 dalje).
# Uvedba storitve Q0242 “ePosvet” v zobozdravstveni dejavnosti: s 1.10.2020 se uvaja možnost obračuna ePosveta.
# Uvedba storitve 52351 “Reimplantacija zoba s fiksacijo” v seznam storitev zobozdravstva za odrasle: storitev bo možno vpisati od 1.10.2020 dalje.
# Dovoljene vsebine obravnave v antikoagulantni ambulanti: od 1.10.2020 dalje je možno beležiti vsebine obravnave 0 – plačnik doplačila, 3 – nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve, 4 – nosečnost, porod, kontracepcija in 10 – paliativna oskrba.

 eSZBO – Poročanje zdravstveno statističnih podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah: S 1. septembrom 2020 NIJZ prehaja na poročanje izvajalcev vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov v spletno aplikacijo eSZBO. V omenjeno aplikacijo se poročajo storitve:
# Vzgoje za zdravje za bodoče starše;
# Vzgoja za zdravje za predšolske otroke, njihove starše in vzgojitelje;
# Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike (šolarje, PUM-o), starše in pedagoške delavce;
# Zobozdravstvena vzgoja.

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda