Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 22.0. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa.

Okrožnica ZAE 12/2019: (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)
# Popravki po nadzoru: Pri izdelavi stornacij je dodana izbira 4 – popravek po nadzoru sistemske napake ter polje za vnos številke nadzornega postopka. Na funkciji izdelave ponovnega obračun je dodana izbira ‘Sistemski popravki po nadzoru’ ter polje ‘Številka nadzora’. Preden se lotite izdelave popravkov po nadzoru, nas kontaktirajte.

# Uvedba dodatnih ultrazvočnih storitev: V dejavnosti Izvajanje ultrazvoka – UZ (231 246) so dodane nove storitve, ukinjeni pa sta storitvi 36104 in 36130.

# Dopolnitev nekaterih dolgih opisov in starostnih omejitev storitev:

Za več informacij si preberite okrožnico.

# 5% DDV:

Omogočen je vnos nove davčne stopnje s 5% DDV. Možen je vnos v šifrantu storitev in materialov ter na Prosto oblikovanih fakturah za osebo in podjetje.

# Referenčna ambulanta:

Statistika (Report / zavihek Seznami in izpisi – Vrsta izpisa ‘Statistika’) je dopolnjena tako, da šteje obiske s starimi K-ji in novimi RA storitvami.

Center za krepitev zdravjaDOPOLNITVE

# IPPO: nova verzija napotnega dokumenta za obravnavo v centru za krepitev zdravja. Spremenjene vrednosti pri izbiri dejavnikov tveganja, ogroženosti za KNB in prisotne KNB.

# Zdravstveni zavodi, ki v enem dnevu v okviru CKZ – Centrov za krepitev zdravja opravijo več enakih delavnic, jih lahko po novem združujejo.

eBol – e bolniški list

# Dopolnjena vizualizacija bolniškega lista: dodan je prikaz datuma rojstva pri zavarovani osebi in naziv povezane osebe podatkih o povezani osebi,

# umaknjena kontrola, da mora biti označen zadnji dan za razlog in zadnji dan za diagnozo, če je označen zadnji dan za plačnika,

# umaknjena kontrola, ki je pri vnosu 2. in 3. kategorije invalidnosti, zahtevala navedbo datumov za krajši delovni čas,

# dopolnjena kontrola, ki po novem prepoveduje vpis podatkov Dolžan delati ur in Od tega zadržan ur, če je vpisan samo PDČ,

# dopolnjena kontrola, ki po novem omogoča prekrivanje obdobij za krajši delovni čas z različnimi razlogi zadržanosti,

# dodana kontrola, ki pri navedeni zadržanosti za krajši delovni čas zahteva, da je navedeno eno od polj Dolžan delati ur ali Od tega zadržan ur,

# v Vednost: Novi dostopi za branje zavarovanje OL brez KZZ (26, 27) – Uporabljajo se že od začetka in sicer samodejno v procesih preverjanja in potrjevanja eBol.

# IKlib – Vse, ki vas je Združenje obveščalo, da je na voljo nova knjižnica IKlib.dll pomirjamo, da je knjižnica v tej verziji tudi vključena v Hipokrat.

# Namestitev nove verzije lahko sprožite, če kliknete na naš spletni naslov:  https://www.list.si/down/hset220.exe

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda