Pošiljanje eRecepta/eNapotnice preko npr. SIGEN certifikata (www.list.si/down/SIGEN.wmv). Na kratko je prikazano kako se nastavi parametre v Hipokratu zato, da lahko pričnete s pošiljanjem eReceptov preko SIGEN certifikata. S tem tudi odpade pogosto vpisovanje PIN številke preko čitalnika.

Uporabna funkcija – z enim klikom do mape z dokumenti pacienta (www.list.si/down/Mapa_z_dokumenti.wmv). Nekateri uporabniki shranjujejo dokumentacijo pacienta v elektronsko obliko. Izvide itn. skenirajo in shranijo v posebno mapo, ki pripada istemu pacientu. V Hipokratu se lahko določi skupno mapo kjer se bodo shranjevali dokumenti vseh pacientov. V programu se na obisku z enim klikom odpre mapa, ki pripada pacientu in v kateri so vsi shranjeni dokumenti.

–  Hipokratovi triki (49€ + DDV). Video vsebina pokriva 20 tematik.

Hipokratovi triki 1 (3 triki): 1. Bližnjice do obrazcev (kako iz obiska z enim klikom odpreti pogosto uporabljen obrazec in kako vedeti, da je potrebno obrazec natistniti, če ga je zdravnik napisal). 2. Izbira bolnika (kako izbrati bolnika, če nimamo kartice ampak le ZZZS številko ali številko kartona). 3. Kopiranje obiskov (kako prekopirati starejši obisk z istimi storitvami ali brez njih).

–    Hipokratovi triki 2 (3 triki): 1. Sprememba vrstnega reda storitev na obisku (kako v programu nastaviti vrstni red prikaza storitev na zaslonu). 2. Nepotrjeni računi na FURS-u (kako preveriti kateri računi so nepotrjeni in sprožiti samodejno paketno pošiljanje). 3. Ažuriranje cen smp.storitev in skrivanje storitev (kako spremeniti ceno storitvam in jih označiti, da se ne prikažejo na zaslonu storitev).

–    Hipokratovi triki 3 (3 triki): 1. Hitre tipke (prikaz delovanja nekaterih pogosto uporabljenih tipk in kombinacij tipk, ki pohitrijo delo v programu in delo z računalnikom). 2. Izpis dokumentov v PDF obliko (kako se izvid natisne v t.i. virtualno obliko oziroma pdf dokument, ki ga lahko po e-pošti pošljete pacientu ali drugemu zdravniku). 3. Kako na namizju narediti bližnjico za program Hipokrat (ko se vam zgodi, da se bližnjica zbriše ali kar tako izgine, jo lahko sami hitro ustvarite in ponovno nemoteno dostopate do Hipokrata).

–    Hipokratovi triki 4 (3 triki): 1. Zaklepanje programa (kako program zakleniti tako da podatki niso dostopni nepooblaščeni osebi in pri tem ne izgubite prijave v OnLine). 2. Zaklenjen izvid (če se izvid zaklene tako da ni možno v njem pisati, ga odklenete na 2 načina). 3. Nezaključeni obiski in sortiranje seznama obiskov (kako enostavno spremljati seznam današnjih pacientov, nezaključenih obiskov, obiskov, ki niso obračunani itn.).

–    Hipokratovi triki 5 (4 triki): 1. Storno samoplačniškega računa (kaj narediti, če se zmotite in je nastal račun na napačni osebi ali z napačnim plačnikom itn.; kako tak račun popraviti, da bo prav). 2. Vpis tujca (kako vpisati tujca, ki nima ZZZS kartice) 3. Opomba na obisku (na obisku je gumb kjer lahko za pacienta iz obiska vpišete poljuben tekst; ta tekst lahko spreminjate vi ali pa kdo drug, če ustrezno določite pooblastila). 4. Vnos zdravil in LZM po poljubni ceni (kako na obisku vpišete zdravilo s spreminjajočo ceno in kako vedeti katera cena je maksimalna za obračun).

–    Hipokratovi triki 6 (4 triki): 1. Oseba nima ZZZS številke (kako osebi, ki nima v bazi vpisane ZZZS številke ali jo je spremenila, vpisati novo / drugo številko). 2. Sprememba velikosti besedila v izvidu in drugo oblikovanje (kako natisnjeno vsebino izvida oblikovati tako da lahko uporabite drugo pisavo ali pa tiskate na predtiskan papir) 3. Delovno okolje (kako nastaviti oziroma omejite enote in zdravnike s katerimi se lahko prijavite v program; v primeru, da v ustanovi dela večje število zdravnikov na ta način hitreje dostopate do tistih s katerimi se prijavite). 4. Popravljanje datuma obiska (kako obisku določiti drugačen datum potem ko je obisk že shranjen pod napačnim datumom in ne želite brisati celotnega obiska).

Naročila sprejemamo na hipokrat@list.si. Napišite kateri video naročate in podatke o naročniku.